Členská schůze spolku 27.02.2016

Členská schůze spolku 27.02.2016     Na členské schůzi konané poslední víkendovou sobotu měsíce února jsme se sešli opět téměř v plném počtu v "Hospůdce U Jonešů". Z účasti se omluvili pouze tři členové spolku. Na schůzi bylo přítomno i pár hostů. Přivítali jsme a předali přihlášku dalšímu novému členu spolku. Tentokrát byl program schůze a rozprava o nutných věcech spolkových kratší. Všem členům oznámil předseda spolku výsledky rozboru zimní měli, které u převážné většiny členů naznačovali uspokojivý stav na stanovištích. Ve čtyřech případech nepříznivého výsledku měli bylo pro letošní rok navrženo pro všechny členy ukázkové léčení v jednotlivých fázích včelařského roku, včetně ukázky, jak provádět na včelnicích samostatně kontrolní varroamonitoring k zjišťování aktuálního stavu napadení včelstev roztočem. Předběžně dohodnuta forma léčení včelstev v letošním roce v návaznosti na letošní nařízení SVS. Byl také jen stručně nastíněn průběh oslav a nutnost častějších schůzek všech zájemců o spolupráci na jejich organizaci. Pracovní schůzky k oslavám budou od měsíce března vždy každý čtvrtek od 17:00 hod. na Dohaličkách v "Hospůdce U Jonešů".

     Po krátké diskusi byla vyhlášena 10 minutová technická přestávka k přípravě na přednášku. Naše pozvání totiž přijal učitel včelařství a vzácný přítel Mgr. Marian Solčanský, který všem přítomným svojí přednáškou o anatomii, biologii a fyziologii včely medonosné sdělil a ukázal spoustu zajímavých věcí, které mnohý včelař o včele neví. A přestože přednáška trvala od dopoledne až do pozdních odpoledních hodin, přesto by se poslouchalo a diskutovalo mnohem déle než nám přál poskytnutý čas. Vše jednou musí skončit a tak jsme se museli rozloučit i my. Marianovi jsme velmi poděkovali za jím poskytnuté zajímavé detailní informace s přáním, že se určitě nevidíme naposled a budeme se zase někdy moci těšit na zajímavosti další v příští přednášce. Pár fotografií naleznete ZDE