Pracovní přípravné sezení 3.3.2016

Pracovní přípravná sezení...     Dnes proběhlo první pracovní sezení k přípravám oslav. Celkem se nás sešlo 8 členů spolku (př. Fišera, př. Zvoníček, př. Krejčí, př. Bludský, př. Košťál, př. Hladík, př. Bauer a př. Košťálová). Předně dostali všichni stručné informace ze schůze OO ČSV HK, která se konala 1.3.2016 a zúčastnil se ji za náš spolek př. Bauer. Projednával se zde hlavně zdravotní stav včelstev vyplývající z výsledků rozborů měli, plán akcí jednotlivých ZO okresu v letošním roce a také krátce ne příliš dobrá situace v ústředí ČSV. Kompletní a konkrétnější informace dostanou všichni členové spolku na nejbližší členské schůzi.

     Po těchto krátkých informacích již následovala debata k organizaci a programu oslav. Byla předložena představa o délce oslav, místa konání, atrakcích a zhruba nastíněn program celého průběhu oslav. Do příští schůzky, která je v neděli 13. března od 17:00 hod. opět v Hospůdce U Jonešů, jsme si dali všichni za úkol promyslet doplnění hluchých míst programu (hudba, atrakce i pro děti atd.). Částečně se předběžně řešilo i občerstvení. Promyslet, čím by každý z nás mohl přispět ze svého včelařského ranku. Co by mohl ukázat. Či dodat další nové nápady. Těch ostatně padalo kolem stolu poměrně dost a dost. Pokusíme se na nedělní schůzku pozvat i zástupce SoDo a předběžně bude do schůzky předsedou spolku projednáno místo konání oslav se zástupci Sokolu Dohalice.