Členská schůze 02. dubna 2016

Členská schůze 02. dubna 2016      Pozvánka na členskou schůzi našeho spolku, která se bude konat 02. dubna 2016 od 09:00 v "Hospůdce u Jonešů" na Dohaličkách. Nutná účast všech členů!!! K debatě budou body:

1. Objednávka celkového počtu léčiva na letošní rok 2016
2. Podpisy všech členů na příslušných tiskopisech
                               3. Informace k aktuálnímu stavu organizace a programu oslav výročí založení našeho spolku
                               4. Ukázka a výklad léčebného opatření "Jarní nátěr plodu přípravkem AER-M1"
                               5. Diskuse