Nabídka včelařsky významných vrb

     Jako každoročně se blíží možnost objednání řízků včelařsky významných vrb, které poskytují včelám od časného jara nejen lehce stravitelný pyl, ale i nektar a tím podporují jarní rozvoj včelstev. Při volbě vhodných druhů vrb nebo jejich klonů lze vrby využít jak v různých lokalitách (od nížiny až po horní hranici lesa v horách), tak i k nejrůznějším účelům (včelařství, košíkářství, zahradnictví, lesnictví, apod.) 

     Kompletní aktuální nabídka dostupných druhů a klonů je na stránkách http://www.vrbovna.cz/vrby.html.

Vrby

 Klon

Český název

Latinský název

Doba kvetení

Výška

nároky

ohrožení okusem

pozn.

půda

S-012

vrba egyptská

S. medemii Boiss. (S aegyptiaca L.)

2.pol.III.

do 6 m

do 500 m

silné

výrazně světlomilná

jílovité, hlinité, štěrkopísky

S-021

vrba lýkovcová

S. daphnoides Vill.

2.pol.III.

10-15 m

od nížin do horských poloh

Silné

výrazně světlomilná

hlinité, štěrkopísky

S-161

vrba lýkovcová

S. daphnoides Vill.

2.pol.III.

6 -8 m

od nížin do horských poloh

silné

 

hlinité, štěrkopísky

S-410

vrba ušatá

S. aurita .

1.pol.IV.

do 2 m

od nížin do horských poloh

slabé

Světlomilná

i chudé, kyselé půdy

S-026

vrba jíva

S. caprea L.

2.pol.III.až 2.pol.IV.

9-10 m

od nížin do horských poloh

slabé

snáší slabé zastínění

i sušší půdy

S-008

vrba Smithova

S. x smithianaWilld.

2.pol.III.až 1.pol.IV.

7-8 m

od nížin do horských poloh

silné

snáší slabé zastínění

včelařsky podobná jívě, vlhčí půdy

S-082

vrba mechovitá

S. muscina Dode

2.pol.III.až 2.pol.IV.

do 6 m

do 500 m

slabé

výrazně světlomilná

 

S-171

kříženec jívy a vrby mechovité

S. caprea L. x S. muscina Dode

2.pol.III.až 1.pol.IV.

5 m

od nížin do podhorských

slabé

snáší slabé zastínění

mimořádně bohatě kvete

S-037

kříženec vrby egyptské

S. medemii Boiss. (S aegyptiaca L.)x wind

1.pol.IV

do 3 m

do 500 m

slabé

výrazně světlomilná

 

S-224

vrba pestrá

S. x dichroa Döll

1.pol.IV

do 2 m

od nížin do horských poloh

slabé

snáší slabé zastínění

 

S-173

kříženec vrby popelavé a nachové

S. x pontederanaWilld.

1.pol. IV. až 2.pol.IV.

do 6 m

do 500 m

slabé

snáší slabé zastínění

 

S-430

vrba trojmužná stálekvetoucí

S. triandraL."Semperflorens"

2.pol.IV. až VI. – IX.

do 6 m

do 500 m

velmi silné

snáší slabé zastínění

 

S-177

vrba černající

S. nigricans Sm. x wind

2.pol.IV. až 1.pol. V.

4 m

od nížin do horských poloh

slabé

snáší slabéboční zastínění

Jílovité, hlinité štěrkopísky,

S-175

vrba lesklá

S. lucida Mühl.

2.pol.IV. až 1.pol. V.

1,5 m

od nížin do horských poloh

slabé

snáší slabé zastínění

kvete velmi bohatě; půdy bez více Ca

S-162,

163

vrba pětimužná

S. pentandraL.

2.pol.IV. až 1.pol. V.

3-5m

od nížin do horských poloh

slabé

snáší slabé zastínění

 

S-010

vrba Erdingerova

S.erdingeri

2.pol. III

6 m

nad 500 m

silné

snáší slabé zastínění

 

S-391

vrba křehká

S. fragilis

2. pol. III. - 1.pol. IV.

15 m

do 500m

slabá

výrazně světlomilná

Jílovité, hlinité štěrkopísky

S-393

vrba apeninská

S. apennina

1. pol. IV.

3-6 m

 

slabé

výrazně světlomilná

Jílovité, hlinité štěrkopísky