Oznámení o umístění stanoviště

     Každoroční oznámení o umístění včelstev pro místně příslušný Obecní úřad. Vyplnit, doplnit mapku umístění stanoviště, dvakrát vytisknout a nechat potvrdit na příslušném Obecním úřadě v jehož katastru jsou včelstva umístěna. Potvrzenou kopii od Obecního úřadu uschovat pro aktuální rok. 
     Podat na Obecní úřad vždy do konce února aktuálního roku.