Význam a způsob značení včelích matek

Význam a způsob značení včelích matek     Důvodů proč značíme matky ve včelstvech je několik. Především je to užitečné při jejich hledání mezi dalšími mnoha tisíci včelami, když potřebujeme např. vložit mateří mřížku, vytvořit oddělek a podobně. Dále hlavně u chovatelsky cenných matek je jejich označení důležité pro zjištění, zda je ve včelstvu taková matka skutečně přítomna a ověření její totožnosti při další plemenářské práci.

Podle konkrétní matky také hodnotíme vlastnosti celého včelstva:Význam a způsob značení včelích matek

1. užitkovost (medný výnos)
2. doprovodné vlastnosti - mírnost
                                            - sezení včel na plástu
                                            - rojivost
                                            - jarní rozvoj
                                            - čistící pud

Matky se značí každý rok jinou barvou dle mezinárodních pravidel 5 různými barvami:

Barvy matek
BÍLÁ 2011 2016 2021 2026
ŽLUTÁ 2012 2017 2022 2027
ČERVENÁ 2013 2018 2023 2028
ZELENÁ 2014 2019 2024 2029
MODRÁ 2010 2015 2020 2025

    Opalitová značka s číslem se přilepí na střed hrudníčku matky buď acetonovou barvou téhož odstínu jaký má značka, nebo jiným vhodným lepidlem. Ke značení lze využít také speciální tužky s barvou příslušného roku.

Pro snadnější zapamatování si systému barev se využívají jako pomůcka dvě říkanky:

(bílá, žlutá, červená, zelená, modrá)   

          BoŽe, Čím Značit Matky?

nebo

          Bude-li Žhavý Červenec, Zahyne i Mravenec.