Výroční členská schůze, sobota 16. února 2019

Členská schůze s přednáškou neděle 19. ledna 2019

  Pozvánka na výroční členskou schůzi spolku včelařů z Dohalic, která se bude konat 
v sobotu 16. února 2019 od 09:00 hod. v "Hospůdce u Jonešů" na Dohaličkách.

              Program schůze:  - zveřejnění výsledků rozboru vyšetření zimní měli na varoázu
                                             - rekapitulace dění a hospodaření v našem spolku v roce 2018
                                             - diskuze