Rojí se vám včely?

Členská schůze s přednáškou neděle 19. ledna 2019

 Rojí se vám včely?

 

Rojí se vám včely? Není to ostuda?

Rojení včel je přirozené rozmnožování včelstev. Jedním z mnoha důvodů rojení je málo prostoru v úlu, proto v historii kdy se používali košnice, kláty nebo dvouprostorové úly, bylo rojení včel považováno za dobrou vizitku včelaře, že umí vychovat silná včelstva. V současnosti je názor opačný, ne jen v očích neodborné veřejnosti ale i mezi některými včelaři.

Jak to tedy je? 
Je potřeba si říci že je snahou asi každého včelaře rojení předcházet, a to mimo jiné protože rojením vzniká včelaři škoda, a to hned dvakrát. Vylétající roj si odnáší medné zásoby minimálně na dva dny a také zpravidla s rojem vylétá oplozená výkonná matka. Proto, sedne-li si roj v dostupné výšce, je vhodné pro snížení ztrát si jej usadit do dalšího úlu. Budeme-li roj po čase přikrmovat velice rychle nám vystaví celí nástavek mezistěn. Dostatečně silný roj který se vyrojil v květnu vám ještě v ten samý rok přinese i nějaký med. Proto staré pořekadlo pravý „Za roj v Máji kupku sena dají“.  

Jak tedy rojení předcházet?

Správná volba úlu.
Jak jsem se již zmínil, jedním z důvodů rojení je málo prostoru v úlu, to má za následek ne jen že se včely do úlu nevejdou, ale dochází k přehřívání včelstva. Proto je základem správná volba konstrukce úlu. Moderní nástavkové úly umožňují rozšiřovat prostor dle potřeby, a zasíťované dno umožňuje dostatečné větrání.    

Včasné rozšiřování plodiště.
Dalším impulzem k rojení je nedostatek otevřeného plodu, který by zaměstnal včely kojičky.
Je proto potřeba včas rozšiřovat plodiště mezistěnami aby bylo stále dostatek otevřeného plodu.

Stavební ( trubčí ) rámek.
Vložením jednoho nebo i více stavebních rámků již na začátku sezony nám pomůže v boji proti rojení hned dvakrát. 1. Trubci a hlavně trubčí plod zaměstnávají kojičky a tím tlumí vznik rojové nálady. 2. Trubec je genetická kopie matky a je-li tedy v úle dostatek trubců, je v úle převaha mateřího genu a dochází také k tlumení rojové nálady. Podrobněji o genetice rojení je možné si přečíst zde - http://files.csvbystrice.webnode.cz/200000771-2595f268fc/Genetick%C3%A1%20teorie%20rojen%C3%AD%20v%C4%8Dely%20medonosn%C3%A9.doc

Tvorba oddělků.
Tvorba oddělků je v podstatě metoda, která spojuje dostatek místa v úlu a správný poměr otevřeného plodu k množství kojiček. Odebráním plodových plástů i se včelami dojde k vytvoření místa jak pro vložení rámků s mezistěnami pro vystavění a zakladení, tak se v úle uvolní místo pro další líhnoucí se plod.
S vytvořeným oddělkem zacházíme dle potřeby. Chceme-li zvyšovat počet včelstev, přidáme do oddělku vychovanou kladoucí mladou matku pomocí přidávací klícky.
V případě že nechceme zvyšovat počet včelstev, můžeme nechat včely, aby si vychovali nouzovou matku. Tuto matku, před přípravou včelstev na zimu odchytíme, zamáčkneme a oddělek spojíme s původním včelstvem.

I když dodržíte všechna protirojová opatření, tak v takovém roce jako je ten letošní, dlouholetými zkušenými včelaři nazývaný rojový, kdy se počasí střídá jak na houpačce, tak se včelstva se sklony k rojení stejně vyrojí. Není to špatnou prací včelaře, ani špatnou matkou, je to prostě příroda, která se nedá zkrotit ani si poručit.

 Rojí se vám včely?

 Není to ostuda!