Výroční členská schůze spolku 2016

Výroční členská schůze spolku 2016     Dne 30. ledna 2016 od 09:00 hod. se v "Hospůdce U Jonešů" na Dohaličkách uskutečnila Výroční členská schůze spolku včelařů Dohalice. Na schůzi bylo přítomno všech 20 členů našeho spolku a čtyři hosté, z nichž tři projevili zájem stát se členy našeho spolku. Tento zájem nás velice těší a rádi jsme jim vyhověli. Byly jim rozdány přihlášky a vysvětlen postup, jak v celé věci pokračovat dál. Budeme mít tedy v krátké době již členů 23. 
     Protože všichni byli dopředu seznámeni s programem schůze, přikročilo se po úvodním přivítání rovnou k jednotlivým bodům. Krátkou zprávou z činnosti spolku za loňský rok vystoupil předseda spolku př. R. Bauer, který shrnul a zhodnotil celoroční činnost spolku a také v závěru vyhodnotil splnění úkolů, které jsme si na minulé Výroční schůzi v roce 2015 předsevzali splnit. Bylo konstatováno, že se podařilo uskutečnit daleko více věcí, než jsme si původně plánovali. To vše bylo ale možné díky kvalitní a poctivě odvedené práci všech našich členů a zodpovědnému přístupu k členským povinnostem. Za to bylo předsedou všem poděkováno s přáním všeho dobrého nejen u svých včel a prosbou o stejně poctivý přístup i v tomto roce 2016.

     Výměnou bankovního ústavu a plného přejití na CIS jsme zvládli spoustu administrativních úkonů, ke kterým došlo zejména vlivem poměrně rozsáhlých změn ve struktuře vedení našeho spolku a nastartováním aktivit, které dříve ve spolkové činnosti nebyly. 
Výroční členská schůze spolku 2016    Na prvním místě je třeba zmínit zahájení činnosti včelařského kroužku, do kterého je v současné chvíli řádně přihlášeno 21 dětí. Dlaších deset ještě nestihlo přihlášku donést. Kroužek pracuje při ZŠ Dohalice a jeho vedení se ujal sám předseda našeho spolku př. R. Bauer. K činnosti kroužku ale nabídli pomocnou ruku i někteří další členové našeho spolku a tak budou mít děti pestrý výklad s různými pohledy a zkušenostmi ze včelaření. Teď v zimním období mají k dispozici mnoho materiálů k teoretické výuce, které jim přibližují svět včel a činnosti včelaře. Od grafických materiálů, velkých výukových panelů, různých testových a zábavných doplňovaček, až po různá videa a speciálně pro kroužek vytvářených prezentací z dílny našeho spolku. Velkou výhodou je využití prostorů v ZŠ Dohalice, kde máme k dispozici dostatek místa včetně výpočetní a projektové techniky. V neposlední řadě jsme také velmi rádi využili nabídku místa pro vybudování kroužkové včelnice od čestného člena našeho spolku p. Z. Jaroše, který k tomuto účelu poskytl část své zahrady hned za základní školou.Výroční členská schůze spolku 2016
     Dále se podařilo ke konci roku 2015 zahájit přípravy pro vznik nových webových stránek našeho spolku, které po poměrně krátké době spatřili světlo světa a byly plně funkční spuštěny 4. ledna 2016. Na těchto webových stránkách byly vytvořeny dva prostory - jeden pro dění ve spolku a druhý prostor pro včelařský kroužek. Za necelé čtyři týdny do 28.1.2016 bylo na těchto stránkách otevřeno 14 659 různých článků, dokumentů, obrázků (v průměru tedy každý den 586 otevření) a 396 krát byla stažena příloha u vybraných článků s přílohou (v průměru tedy 16 stažení za den). Tato čísla nás nejen velmi mile překvapila, ale potvrdila nám hlavně důležitost a význam investice do vytvoření webových stránek.
     Dalším krokem, jehož účelem byla především snaha o získání prostředků na financování činnosti kroužku (pořízení úlů, náčiní potřebného ke včelaření či ochranných pomůcek důležitých pro pozdější práci dětí se včelami), bylo oslovení okolních obcí a soukromých firem. Na základě této aktivity se podařilo sehnat dostatek finančních prostředků, které by měli bez problémů pokrýt plánovanou činnost a tím pro tento rok 2016 nezatížit rodiče poplatkem za členství jejich dětí v kroužku. Všem sponzorům velmi děkujeme a své konkrétní poděkování vyjadřujeme i v pro ně vytvořené sekci těchto našich stránek.
Výroční členská schůze spolku 2016     Velmi radostnou a milou povinností bylo předání pamětních listů třem jubilantům, kteří v loňském roce dovršili významného kulatého data svého věku. Přítel S. Falta - 80 let (Stračov), př. M. Dubský - 75 let (Hněvčeves) a př. J. Čížek (Mokrovousy) - 75 let. Rádi bychom v této tradici pokračovali i nadále a alespoň takto poděkovali za dlouholetou včelařskou činnost, jejíž význam a přínos je nesmírně důležitý nejen pro všechny, v jejichž oblasti včelaření provozují. Ještě jednou blahopřejeme, děkujeme a přejeme spoustu dalších krásných a klidných let strávených ve zdraví u svých včel. Výroční členská schůze spolku 2016S tímto byla spojena i další neméně radostná a milá povinnost - předání listu "Čestného člena" našeho spolku Dohalických včelařů p. Z. Jarošovi z "Hospůdky u Jonešů" na Dohaličkách, za mnohaletou podporu,přízeň a poskytování útulných prostorů pro odbývání spolkových schůzí či jiných sezení. V neposlední řadě také za pomoc při zřizování včelnice včelařského kroužku. Velmi děkujeme, této podpory si opravdu vážíme a těšíme se na další spolupráci. 

    Ke konci našeho schůzování uskutečnil př. R. Bauer pro všechny přítomné přednášku o historickém vývoji včely na naší planetě. Část přednášky také věnoval krátce výkladu o kastách včel a biologii včely medonosné. Jako bonus celé schůze bylo společné focení, které se díky plnému počtu všech členů spolku a příznivému počasí vydařilo. Všechny fotky můžete zhlédnout ve fotogalerii.