AKTUALITY
Tisk článku

Jarní prohlídka

Všem včelařům přejeme úspěšnou sezonu 2023

Čas pro jarní prohlídku včelstev – prohlídku musíme provést ve správnou dobuJarní prohlídka

Jarní prohlídku včelstev nelze obejít ani ošidit. Pro většinu včelařů jde o první informací o stavu včelstev po zimě. Potřebujeme znát výchozí jarní stav včelstev, abychom jim mohli vytvořit podmínky pro další rozvoj. Jakmile jsou teploty ve stínu vyšší než 10 °C, můžeme prohlídku provést. Nejlépe konec března, začátek dubna.

Co je nutné prohlídkou zjistit:

  • sílu včelstva – měříme obsednutými rámky, silná obsedají 7 plástů, 5-6 plástů střední, méně jak 5 plástů řadíme mezi slabá včelstva
  • stav zásob ve včelstvu – pro dobrý rozvoj potřebují 4–5 kg zásob, pylu
  • přítomnost matky – kontrolujeme pravidelnost zakladené plochy plodu, mezerovitost plodu.
  • Matka se v této době dobře hledá, proto jí označíme, pokud jsme to již neudělali.
  • vše důkladně zaznamenáme

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Je čas připravit se na sezonu, ale je nezbytně nutné dívat se kolem sebe.

Nepodceňujme nebezpečí, které hrozí našim včelstvům od sršně asijské   https://www.psnv.cz/…pdf

Tisk článku

Tisk článku

Rojí se vám včely?

Členská schůze s přednáškou neděle 19. ledna 2019

 Rojí se vám včely?

 

Rojí se vám včely? Není to ostuda?

Rojení včel je přirozené rozmnožování včelstev. Jedním z mnoha důvodů rojení je málo prostoru v úlu, proto v historii kdy se používali košnice, kláty nebo dvouprostorové úly, bylo rojení včel považováno za dobrou vizitku včelaře, že umí vychovat silná včelstva. V současnosti je názor opačný, ne jen v očích neodborné veřejnosti ale i mezi některými včelaři.

Jak to tedy je? 
Je potřeba si říci že je snahou asi každého včelaře rojení předcházet, a to mimo jiné protože rojením vzniká včelaři škoda, a to hned dvakrát. Vylétající roj si odnáší medné zásoby minimálně na dva dny a také zpravidla s rojem vylétá oplozená výkonná matka. Proto, sedne-li si roj v dostupné výšce, je vhodné pro snížení ztrát si jej usadit do dalšího úlu. Budeme-li roj po čase přikrmovat velice rychle nám vystaví celí nástavek mezistěn. Dostatečně silný roj který se vyrojil v květnu vám ještě v ten samý rok přinese i nějaký med. Proto staré pořekadlo pravý „Za roj v Máji kupku sena dají“.  

Jak tedy rojení předcházet?

Správná volba úlu.
Jak jsem se již zmínil, jedním z důvodů rojení je málo prostoru v úlu, to má za následek ne jen že se včely do úlu nevejdou, ale dochází k přehřívání včelstva. Proto je základem správná volba konstrukce úlu. Moderní nástavkové úly umožňují rozšiřovat prostor dle potřeby, a zasíťované dno umožňuje dostatečné větrání.    

Včasné rozšiřování plodiště.
Dalším impulzem k rojení je nedostatek otevřeného plodu, který by zaměstnal včely kojičky.
Je proto potřeba včas rozšiřovat plodiště mezistěnami aby bylo stále dostatek otevřeného plodu.

Stavební ( trubčí ) rámek.
Vložením jednoho nebo i více stavebních rámků již na začátku sezony nám pomůže v boji proti rojení hned dvakrát. 1. Trubci a hlavně trubčí plod zaměstnávají kojičky a tím tlumí vznik rojové nálady. 2. Trubec je genetická kopie matky a je-li tedy v úle dostatek trubců, je v úle převaha mateřího genu a dochází také k tlumení rojové nálady. Podrobněji o genetice rojení je možné si přečíst zde - http://files.csvbystrice.webnode.cz/200000771-2595f268fc/Genetick%C3%A1%20teorie%20rojen%C3%AD%20v%C4%8Dely%20medonosn%C3%A9.doc

Tvorba oddělků.
Tvorba oddělků je v podstatě metoda, která spojuje dostatek místa v úlu a správný poměr otevřeného plodu k množství kojiček. Odebráním plodových plástů i se včelami dojde k vytvoření místa jak pro vložení rámků s mezistěnami pro vystavění a zakladení, tak se v úle uvolní místo pro další líhnoucí se plod.
S vytvořeným oddělkem zacházíme dle potřeby. Chceme-li zvyšovat počet včelstev, přidáme do oddělku vychovanou kladoucí mladou matku pomocí přidávací klícky.
V případě že nechceme zvyšovat počet včelstev, můžeme nechat včely, aby si vychovali nouzovou matku. Tuto matku, před přípravou včelstev na zimu odchytíme, zamáčkneme a oddělek spojíme s původním včelstvem.

I když dodržíte všechna protirojová opatření, tak v takovém roce jako je ten letošní, dlouholetými zkušenými včelaři nazývaný rojový, kdy se počasí střídá jak na houpačce, tak se včelstva se sklony k rojení stejně vyrojí. Není to špatnou prací včelaře, ani špatnou matkou, je to prostě příroda, která se nedá zkrotit ani si poručit.

 Rojí se vám včely?

 Není to ostuda!                                                         

   

 

Tisk článku

Tisk článku

Virus DWV tichý zabiják včel...

Virus DWV tichý zabiják včel...   DWV tichý zabiják včel.

   V posledních letech se stále více mezi naše včelstva zabydluje tichý zabiják včel - virus DWV, přenášený kleštíkem včelím.
   O jeho působení se můžete dočíst na stránkách http://www.vcelarisobe.cz/ konkrétně v tomto článku
    http://www.vcelarisobe.cz/2019/03/dwv-tichym-zabijakem-vcel/?fbclid=IwAR0WKfhB_QUk-hS1MYaFN-DcY43snQUd2sxejhr1hECTtjfQQ1Kh_hJFiKY

Tisk článku

Tisk článku

Členská schůze, sobota 30. března 2019

Členská schůze s přednáškou neděle 19. ledna 2019

  Pozvánka na členskou schůzi spolku včelařů z Dohalic s přednáškou, která se bude konat 
v sobotu 30. března 2019 od 09:00 hod. v "Hospůdce u Jonešů" na Dohaličkách.

              Program schůze:  -  jarní léčení a ošetřování včelstev
                                             - úhyny a stavy včelstev
                             - přednáška přítele Vrzáně - Vhodné matky pro naše podmínky    
 


 

                                                                   

   

 

Tisk článku

Kvalitní med krystalizuje, nastavený nepoznáte, říká včelař

Kvalitní med krystalizuje, nastavený nepoznáte, říká včelař     Dobrý včelař se pozná podle toho, že o sobě neříká, že je dobrý, tvrdí včelař Petr Texl. Včelaření podle něj není o medu, ale hlavně o opylení rostlin. Za to se ve světě prý i dobře platí. DVTV s Martinem Veselovským ZDE.

 


Včelařský den ZO ČVS Nechanice

Včelařský den OO ČVS Nechanice     ZO ČSV Nechanice srdečně zve na Okresní Včelařský den, který se uskuteční v bažantnici Komárov u Nechanic  dne 3.6.2018.
Včelařský den začíná od 9 hod. a je určen především pro odbornou včelařskou veřejnost.

     Na včelařském dni, bude představena Apiterapie  a možnosti léčení včelími produkty - přednášející: Monika Jindrová.
Možnost občerstvení: pivo, limo, guláš, klobásy zajištěna.

 


Dvě nové důležité vyhlášky pro včelaře

Ve Sbírce zákonů v částce č. 12/2018 vyšla:

Vyhláška č. 18/2018 Sb. o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně souvisejících vyhlášek

a

Vyhláška č. 19/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

Obě vyhlášky jsou platné dnem vyhlášení, tj. 7.2.2018 a účinné patnáctým dnem ode dne vyhlášení, tj. 22.2.2018.


Tisk článku

POZOR!!! Zásoby nadoraz!

Prosklený ukázkový úl     Doporučujeme všem včelařům zkontrolovat neprodleně stav zásob ve včelstvech. Toto podmínil nástup studeného počasí až v pozdním období letošního jara a předchozí proměnlivý průběh zimy, kdy včelstva spotřebovala už téměř veškeré svoje zásoby.

     Zimní zásoby musí včelám vydržet (vystačit) až do začátku květu ovocných stromů. Pro následující zhruba 4 týdny podle vývoje nabídky včelí pastvy z kvetoucích stromů je třeba ještě počítat s potřebou kolem 4 – 5 kg krmení.

     Doplnění zásob je možné udělat buď doplněním zásobních plástů, nebo dávkou krmení. Doporučujeme dát tekuté krmení do kapsového krmítka do blízkosti sezení včel. Rovněž vhodná metoda je použití sklenice s otvory ve víčku. Sklenici naplníme tekutým cukerným roztokem popř. invertem a položíme ji dnem vzhůru na strůpek s otvorem, který by měl být co nejblíže místu sezení včel. Sklenici pak zakryjeme prázdným nástavkem a nástavek zakryjeme víkem. Prostor v tomto prázdném nástavku navíc pomáhá zamezit větším tepelným ztrátám tím, že včelám vytvoří jakousi izolaci. Na přikrmení včel nedoporučujeme v jarním období použití těsta, neboť včely na zpracování těsta potřebují vodu a té nedokážou v chladném počasí donést dostatečné množství.

Alena a Pavel Machovi, Losiná u Plzně

Tisk článku

Tisková zpráva SVS: Včelaři se zvýšeným výskytem původce varroázy musí do půlky dubna ošetřit svá včelstva

Logo SVS     Z letošních výsledků pravidelného sledování úrovně výskytu původce onemocnění včel varroázy vyplývá, že počet včelstev zcela bez roztočů v ČR klesl z loňských 37 na 27 procent. Naopak podíl vzorků s více než třemi roztoči na včelstvo vzrostl z 10 procent v roce 2017 na letošních 17 procent. Státní veterinární správa (SVS) v této souvislosti upozorňuje na změnu zásad pro preventivní ošetření včelstev proti varroáze. Na rozdíl od předchozích let nevydává SVS v letošním roce mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy. Předjarně ošetřit všechna včelstva na stanovišti budou muset letos automaticky ... více ZDE.


Tisková zpráva: Ke zpracování osobních údajů chovatelů včel

     Úřad pro ochranu osobních údajů reaguje na četné stížnosti chovatelů včel, kteří zjistili, že jejich identifikační a kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a elektronická adresa jsou zveřejňovány v informačním systému veřejné správy „Evidence využití půdy“ (dále jen „LPIS“) vedeném na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

Úřad upozorňuje, že se jedná o případ zpracování osobních údajů nařízeného zvláštním zákonem, nikoliv zákonem o ochraně osobních údajů.

Podle § 3a odst. 2 písm. c) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, obsahuje LPIS evidenci hospodářství podle objektů určených ... více ZDE.


Stanoviště včelstev se již na obecní úřady neoznamuje!!!

Letošní rok se již stanoviště včelstev na obecní úřady neoznamuje!!!

     Dnem 1.12.2017 vešel v účinnost zákon č. 299/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů. Touto změnou byla zrušena každoroční povinnost chovatelů včel hlásit do konce února na místně příslušný obecní úřad stanoviště svých včelstev.

     Nově postačuje pravidelné roční hlášení pověřené osobě dle ... více ZDE.


E-Věstníky 2017 - Pracovní společnost nástavkových včelařů

E-věstníky Pracovní společnosti nástavkových včelařů     Zájemci z řad nástavkových včelařů si mohou přečíst zajímavé informace v e-Věstnících vydávaných Pracovní společností nástavkových včelařů. Jednotlivé věstníky roku 2017 - ZDE. (Jen pro členy spolku po přihlášení.)


Vyšel II. svazek učebnice Včelařství

Ukázka knihy     Začátkem měsíce září 2017 vyšel dlouho očekávaný II. svazek učebnice Včelařství z publikační produkce PSNV-CZ, z.s. Druhý svazek s kapitolami Biologie včely medonosné a Šlechtění včel a chov matek navazuje na I. svazek s kapitolami Zootechnika včelařství a nemoci včel - prevence a terapie. Detailní informace o této knize a také možnosti jejího objednání můžete získat ZDE.


Tisk článku

Výsledky rozboru měli na přítomnost původce včelího moru - Paenibacillus larvae

     Statním veterinárním ústavem provedeným bakteriologickým vyšetřením vzorků včelí měli nebyl zjištěn původce moru včelího plodu - Paenibacillus larvae ani u jednoho včelstva, která spadají v naší organizaci do vyhlášeného ochranného pásma. Konkrétní protokol se seznamem a výsledky naleznou členové našeho spolku po přihlášení ZDE

Tisk článku

Důležité nařízení KVS KHK v souvislosti s výskytem moru včelího plodu

Důležité nařízení KVS KHK v souvislosti s výskytem moru včelího plodu     V souvislosti s výskytem ohniska moru včelího plodu v naší oblasti vydala KVS KHK nařízení a vytyčila 5 km ochranné pásmo. Toto nařízení musí všichni, kterých se to týká, dodržet a postupovat dle pokynů v něm uvedených. Veškeré dokumety naleznete po přihlášení v sekci "Pro členy spolku" - "Nařízení SVS" nebo rovněž po přihlášení ZDE.


Chladné počasí nesvědčí včelám. V mrazivém jaru zeslábly.

Jeden den šestnáct stupňů o dva dny později sníh. I takové bylo v posledních dnech jaro zejména v západních Čechách. Chladné počasí nesvědčí včelám, které se díky hezkému březnu dostaly brzy do síly. Pak ale přišly mrazy.

„Včely mají hodně plodu, ten krmí mateří kašičkou a k tomu potřebují i dostatek vody. Pokud nemají konstrukčně upravený úl tak, aby se mu srážela voda na stropě, jsou nucené vylétávat pro vodu ven. Když se teplota dostane pod deset stupňů, s největší pravděpodobností ... více ZDE.


K některým nejasnostem MVO k tlumení a zamezení šíření varroázy včel 2017

K některým nejasnostem MVO k tlumení a zamezení šíření varroázy včel 2017     Vysvětlení k některým nejasnostem MVO k tlumení a zamezení šíření varroázy včel 2017 naleznete v příloze tohoto článku.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mvo-vyklad-2017.pdf 198.2 Kb

Pesticidy působí na včely jako drogy: jsou na nich závislé!

Pesticidy působí na včely jako drogy: jsou na nich závislé!     Pesticidy ze skupiny neonikotinoidů jsou jednou z příčin totálních kolapsů včelstev a úbytku divoce žijících druhů včel v naší přírodě. Látky používané k ochraně rostlin v zemědělství na tento hmyz působí jako drogy na člověka. Nejenže tyto organismy zabíjejí, ale jsou pro ně silně návykové. Včely totiž dávají nektaru obsahujícímu pesticidy přednost před ...více ZDE.


Tisk článku

POZOR!!! SVS - Mimořádná veterinární opatření pro rok 2017 - Varroáza včel

Mimořádná veterinární opatření pro rok 2016 - Varroáza včel     Státní veterinární správa vydala pro tento rok 2017 nové mimořádné veterinární nařízení k tlumení a zamezení šíření varroázy včel. Celý dokument naleznete pod níže uvedeným odkazem a také v příloze tohoto článku. 
     

Státní veterinární správa vydala mimořádné veterinární opatření, které stanovuje zásady postupů preventivních ošetření včelstev v průběhu roku: http://eagri.cz/public/web/file/527761/_19623_2017_MZE_17212.pdf.

Jejich rozsah je určen diferencovaně na základě vyhodnocení extenzity nálezů samiček průvodce. Pro vyhodnocení bylo vyšetřeno celkem zhruba 60 000 vzorků tzv. zimní měli. Dokument včetně příloh je k dispozici na úřední desce ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy a příslušných krajských úřadů. Získat okamžitý přehled o nařízeném ošetření v souvislosti s varroázou ve všech obcích na území ČR umožňuje včelařům také aktualizovaná přehledná interaktivní mapa na internetových stránkách Státní veterinární správy: https://www.svscr.cz/mapove-vystupy-ohnisek-nebezpecnych-nakaz-a-ochrannych-pasem/. Státní veterinární správa děkuje chovatelům za využívání elektrických objednávek vyšetření. Usnadnilo převod potřebných dat při zpracování vzorků a závěrečné vyhodnocení podkladů.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nar-i-zeni-svs.pdf 454.8 Kb
Tisk článku

Nová kniha - Včelí úly

Nová kniha - Včelí úly     Nová kniha - Včelí úlyPublikace Včelí úly, kterou v prosinci loňského roku vydalo Národní zemědělské muzeum, nabízí čtenářům unikátní pohled do světa včelích úlů.

Erudovaní a zkušení znalci včelařského oboru Evžen Báchor a doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph. D., v knize detailně mapují výskyt i vývoj včelích úlů po celém světě, a zachycují tak neutuchající snahu člověka o vytvoření ideálního včelího příbytku. Více ZDE.


Med od českých včelařů je bezpečný a kvalitní, ukázala mimořádná kontrolní akce SVS

Med od českých včelařů je bezpečný a kvalitní, ukázala mimořádná kontrolní akce SVS02.01.2017 | SVS ČR

     Státní veterinární správa (SVS) uskutečnila v průběhu druhého pololetí loňského roku mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na významné tuzemské včelaře – producenty medu. V rámci akce bylo odebráno 72 vzorků medu. Všechny vzorky byly podrobeny smyslovému posouzení v laboratoři. V případech, kde včelař v průběhu roku použil léčiva k ošetření včelstev, se zjišťovalo, zda med neobsahuje rezidua těchto látek. Mimo to byly některé vzorky analyzovány na přítomnost reziduí antibiotik. Všechny posouzené a vyšetřené medy vyhověly ve všech sledovaných parametrech. Na základě zjištění z kontrolní akce lze konstatovat, že med od tuzemských včelařů je bezpečný a odpovídá také kvalitativním požadavkům na tuto komoditu. Více ZDE.


Včelařská krmítka Made in IKEA

Logo     Každý včelař stále hledá nejjednodušší, rychlý a pohodlný způsob krmení. Zajímavý nápad našel a vyzkoušel p. Stanislav Kavan. Hledal řešení, jak nahradit sklenice a zároveň jak zakrmit najednou větším množstvím. A našel:  http://uvcel.cz/vcelarska-krmitka-made-in-ikea/ ... více ZDE.

     


Vaše včely pod kontrolou

Vaše včely pod kontrolou     Chováte včely? Jste menší včelař s 10 úly nebo vlastníte včelí farmu s desítkami či dokonce stovkami úlů? V každém případě je tohle aplikace přesně pro Vás. Již nebudete muset údaje o svých pilných kamarádech uchovávat v hlavě nebo v notesu. Veškerá data o chovu vašeho včelstva umístíte na jedno místo, jednoduše, přehledně, souvisle po desítky let. Komu by vyhovovala alektronická evidence, může se více dočíst ZDE.  Vaše včely pod kontrolou

          


České včelařství chemické

     Zajimavý pořad České televize o používání léčiv v chovu včel u nás v ČR:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/416235100161008-ceske-vcelarstvi-chemicke/

-RB-


Zpřístupnění údajů Ústřední evidence včel registrovaným včelařům

Zpřístupnění údajů Ústřední evidence včel registrovaným včelařům     Dotazů typu náhrady písemných nebo e-mailových hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť přímým vstupem do databáze evidence hospodářských zvířat přibývá. Pro ty včelaře, kteří mají zájem o to, aby mohli sami měnit tyto své údaje elektronicky, máme dobrou zprávu, kterou zveřejnila Českomoravská společnost chovatelů, a.s. na svých webových stránkách.

     V aplikaci IZR na Portálu farmáře mají chovatelé včel (disponující přihlašovacím jménem a heslem) zpřístupněné údaje z ústřední evidence. Současně je nově umožněno prostřednictvím Portálu farmáře zasílat hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť elektronickou formou. Včelaři též mohou tímto způsobem aktualizovat své kontaktní údaje. Chovatelé včel dále mohou využívat funkcionalitu delegování práv ke svým údajům na jimi zvolenou osobu mající přístup do Portálu farmáře, stejně jako ostatní chovatelé.Chovatelé včel, kteří mají zájem o přístup ke svým údajům prostřednictvím IZR na Portálu farmáře a nemají dosud vytvořený účet pro přístup na Portál farmáře se musejí zaregistrovat prostřednictvím odkazu uvedného pod tímto článkem nebo postupem uvedeným na úvodní stránce Portálu farmářeJe to jeden z postupných kroků, které ministerstvo provádí v souvislosti s novelou rostlinolékařského zákona. Směřuje ke zrychlení komunikace mezi zemědělci (a ostatními uživateli pesticidů) na straně jedné a včelaři na straně druhé.

Žádost o přístup na portál eAGRI a do Portálu farmáře SZIF naleznete ZDE.


Obrana včel proti sršním

Obrana včel proti sršním     Několik sršní dokáže zlikvidovat celé včelstvo. Pokud se jim však podaří sršní průzkumnici nalákat do pasti, kde jí následně doslova upečou, mají vyhráno. Japonské včely toto oproti našim evropským dokážou. Video se můžete podívat ZDE.

 


NAŘÍZENÍ VLÁDY č.197/2015 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace

     S účinností od 1.8.2016 je aktualizováno NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh - jedná se o tzv. Evropskou dotaci pro včelaře. Celé znění naleznete v příloze tohoto článku.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
narizvlady197-2005u-od-1-8-2016-vd-1-.pdf 595.7 Kb

Mapové výstupy ohnisek nebezpečných nákaz a ochranných pásem

Mapové výstupy ohnisek nebezpečných nákaz a ochranných pásem     Pod níže uvedenými odkazy naleznete aktuální informace Státní veterinární správy o ohniscích nebezpečných nákaz a vyhlášených ochranných pásmech. 


 

Mor včelího plodu:

http://eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/?vybernakazu=VAR&obec=M%C5%BEany#mapa=MVP&datum=11.05.2016

Varroáza (po výběru obce se zobrazí počet stanovišť, počet včelstev v katastru obce a SVS nařízené ošetření včelstev pro rok 2016):

http://eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/?vybernakazu=VAR&obec=M%C5%BEany#mapa=VAR


Tisk článku

Jarní prohlídka

Všem včelařům přejeme úspěšnou sezonu 2023

Čas pro jarní prohlídku včelstev – prohlídku musíme provést ve správnou dobu

Jarní prohlídku včelstev nelze obejít ani ošidit. Pro většinu včelařů jde o první informací o stavu včelstev po zimě. Potřebujeme znát výchozí jarní stav včelstev,                                                                                        abychom jim mohli vytvořit podmínky pro další rozvoj.  Jakmile jsou teploty ve stínu vyšší než 10 °C, můžeme prohlídku provést. Nejlépe konec března, začátek dubna.

         Co je nutné prohlídkou zjistit:                                                                                                                                           

          sílu včelstva – měříme obsednutými rámky, silná obsedají 7 plástů, 5-6 střední, méně jak 5 plástů řadíme mezi slabá včelstva

          stav zásob ve včelstvu – pro dobrý rozvoj potřebují 4–5 kg zásob, pylu

          přítomnost matky – kontrolujeme pravidelnost zakladené plochy plodu, mezerovitost plodu.
                                               Matka se v této době dobře hledá, proto jí označíme, pokud jsme to již neudělali.

          vše důkladně zaznamenáme

 

 

      AKTUÁLNÍ INFORMACE

      Je čas připravit se na sezonu, ale je nezbytně nutné dívat se kolem sebe.

      Nepodceňujme nebezpečí, které hrozí našim včelstvům od sršně asijské   https://www.psnv.cz/…pdf

  

  

Tisk článku