Český svaz včelařů, z.s.
Základní organizace Dohalice

Český svaz včelařů, z.s. - Základní organizace Dohalice

dekorace dekorace dekorace
 • "Největší radost ze včelaření mají ti, kdo mají minimální nároky na užitek z něho."

 • "Jestliže jste na pochybách, jak řešit nějaký včelařský problém, nedělejte nic - problém zmizí sám."

 • "Když se konečně naučíte včelám rozumět, vaše včely se změní." Murphyho zákon

 • "Tou měrou, jak budou vaše vědomosti týkající se včelaření růst, budou se vaše znalosti včelaření zmenšovat." Murphyho zákon

 • "Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než z mnoha knih učených." J. A. Komenský

 • "Bez včel by nebylo opylení, žádných rostlin, žádných zvířat, žádných lidí." Václav Ducháč

 • "V návratu k přírodě je naše spása." J. J. Rousseau

 • "Příroda je proti nám ve výhodě, může existovat bez nás, my bez ní zahyneme." J. Kolárová

 • "Příroda nenabízí nic, co by nebudilo pochyby a neklid." B. Pascal

 • "Čím víc se včel člověk bojí, tím více se na něho sypou." české přísloví

 • "Dobrotivá příroda se postarala o to, abys všude mohl objevit něco, z čeho by ses mohl poučit." Leonardo Da Vinci

 • "Na světě jsou dvě největší záhady života - člověk a včely. Starší jsou včely." Wilhelm Bolsche

AKTUALITY

Stanoviště včelstev se již na obecní úřady neoznamuje!!!

Letošní rok se již stanoviště včelstev na obecní úřady neoznamuje!!!

     Dnem 1.12.2017 vešel v účinnost zákon č. 299/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů. Touto změnou byla zrušena každoroční povinnost chovatelů včel hlásit do konce února na místně příslušný obecní úřad stanoviště svých včelstev.

     Nově postačuje pravidelné roční hlášení pověřené osobě dle ... více ZDE.


E-Věstníky 2017 - Pracovní společnost nástavkových včelařů

E-věstníky Pracovní společnosti nástavkových včelařů     Zájemci z řad nástavkových včelařů si mohou přečíst zajímavé informace v e-Věstnících vydávaných Pracovní společností nástavkových včelařů. Jednotlivé věstníky roku 2017 - ZDE. (Jen pro členy spolku po přihlášení.)


Členská schůze sobota 2. prosince 2017

Členská schůze 17. září 2017     Pozvánka na členskou schůzi spolku včelařů z Dohalic, která se bude konat v sobotu 2. prosince 2017 od 09:00 v "Hospůdce u Jonešů" na Dohaličkách.

Program schůze viz příloha

     Program může být doplněn při zahájení schůze. Vzhledem k důležitosti schůze (výplata dotace 1D) je účast všech členů spolku NUTNÁ!!!

 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozva-nka-c-lenska-schu-ze-2.12.2017.pdf 184.3 Kb

Vyšel II. svazek učebnice Včelařství

     Začátkem měsíce září 2017 vyšel dlouho očekávaný II. svazek učebnice Včelařství z publikační produkce PSNV-CZ, z.s. Druhý svazek s kapitolami Biologie včely medonosné a Šlechtění včel a chov matek navazuje na I. svazek s kapitolami Zootechnika včelařství a nemoci včel - prevence a terapie. Detailní informace o této knize a také možnosti jejího objednání můžete získat ZDE.


Tisk článku

Výsledky rozboru měli na přítomnost původce včelího moru - Paenibacillus larvae

     Statním veterinárním ústavem provedeným bakteriologickým vyšetřením vzorků včelí měli nebyl zjištěn původce moru včelího plodu - Paenibacillus larvae ani u jednoho včelstva, která spadají v naší organizaci do vyhlášeného ochranného pásma. Konkrétní protokol se seznamem a výsledky naleznou členové našeho spolku po přihlášení ZDE

Tisk článku

Důležité nařízení KVS KHK v souvislosti s výskytem moru včelího plodu

Důležité nařízení KVS KHK v souvislosti s výskytem moru včelího plodu     V souvislosti s výskytem ohniska moru včelího plodu v naší oblasti vydala KVS KHK nařízení a vytyčila 5 km ochranné pásmo. Toto nařízení musí všichni, kterých se to týká, dodržet a postupovat dle pokynů v něm uvedených. Veškeré dokumety naleznete po přihlášení v sekci "Pro členy spolku" - "Nařízení SVS" nebo rovněž po přihlášení ZDE.


Chladné počasí nesvědčí včelám. V mrazivém jaru zeslábly.

Jeden den šestnáct stupňů o dva dny později sníh. I takové bylo v posledních dnech jaro zejména v západních Čechách. Chladné počasí nesvědčí včelám, které se díky hezkému březnu dostaly brzy do síly. Pak ale přišly mrazy.

„Včely mají hodně plodu, ten krmí mateří kašičkou a k tomu potřebují i dostatek vody. Pokud nemají konstrukčně upravený úl tak, aby se mu srážela voda na stropě, jsou nucené vylétávat pro vodu ven. Když se teplota dostane pod deset stupňů, s největší pravděpodobností ... více ZDE.


K některým nejasnostem MVO k tlumení a zamezení šíření varroázy včel 2017

K některým nejasnostem MVO k tlumení a zamezení šíření varroázy včel 2017     Vysvětlení k některým nejasnostem MVO k tlumení a zamezení šíření varroázy včel 2017 naleznete v příloze tohoto článku.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mvo-vyklad-2017.pdf 198.2 Kb

Pesticidy působí na včely jako drogy: jsou na nich závislé!

Pesticidy působí na včely jako drogy: jsou na nich závislé!     Pesticidy ze skupiny neonikotinoidů jsou jednou z příčin totálních kolapsů včelstev a úbytku divoce žijících druhů včel v naší přírodě. Látky používané k ochraně rostlin v zemědělství na tento hmyz působí jako drogy na člověka. Nejenže tyto organismy zabíjejí, ale jsou pro ně silně návykové. Včely totiž dávají nektaru obsahujícímu pesticidy přednost před ...více ZDE.


Tisk článku

POZOR!!! SVS - Mimořádná veterinární opatření pro rok 2017 - Varroáza včel

Mimořádná veterinární opatření pro rok 2016 - Varroáza včel     Státní veterinární správa vydala pro tento rok 2017 nové mimořádné veterinární nařízení k tlumení a zamezení šíření varroázy včel. Celý dokument naleznete pod níže uvedeným odkazem a také v příloze tohoto článku. 
     

Státní veterinární správa vydala mimořádné veterinární opatření, které stanovuje zásady postupů preventivních ošetření včelstev v průběhu roku: http://eagri.cz/public/web/file/527761/_19623_2017_MZE_17212.pdf.

Jejich rozsah je určen diferencovaně na základě vyhodnocení extenzity nálezů samiček průvodce. Pro vyhodnocení bylo vyšetřeno celkem zhruba 60 000 vzorků tzv. zimní měli. Dokument včetně příloh je k dispozici na úřední desce ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy a příslušných krajských úřadů. Získat okamžitý přehled o nařízeném ošetření v souvislosti s varroázou ve všech obcích na území ČR umožňuje včelařům také aktualizovaná přehledná interaktivní mapa na internetových stránkách Státní veterinární správy: https://www.svscr.cz/mapove-vystupy-ohnisek-nebezpecnych-nakaz-a-ochrannych-pasem/. Státní veterinární správa děkuje chovatelům za využívání elektrických objednávek vyšetření. Usnadnilo převod potřebných dat při zpracování vzorků a závěrečné vyhodnocení podkladů.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nar-i-zeni-svs.pdf 454.8 Kb
Tisk článku

Nová kniha - Včelí úly

Nová kniha - Včelí úly     Nová kniha - Včelí úlyPublikace Včelí úly, kterou v prosinci loňského roku vydalo Národní zemědělské muzeum, nabízí čtenářům unikátní pohled do světa včelích úlů.

Erudovaní a zkušení znalci včelařského oboru Evžen Báchor a doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph. D., v knize detailně mapují výskyt i vývoj včelích úlů po celém světě, a zachycují tak neutuchající snahu člověka o vytvoření ideálního včelího příbytku. Více ZDE.


Med od českých včelařů je bezpečný a kvalitní, ukázala mimořádná kontrolní akce SVS

Med od českých včelařů je bezpečný a kvalitní, ukázala mimořádná kontrolní akce SVS02.01.2017 | SVS ČR

     Státní veterinární správa (SVS) uskutečnila v průběhu druhého pololetí loňského roku mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na významné tuzemské včelaře – producenty medu. V rámci akce bylo odebráno 72 vzorků medu. Všechny vzorky byly podrobeny smyslovému posouzení v laboratoři. V případech, kde včelař v průběhu roku použil léčiva k ošetření včelstev, se zjišťovalo, zda med neobsahuje rezidua těchto látek. Mimo to byly některé vzorky analyzovány na přítomnost reziduí antibiotik. Všechny posouzené a vyšetřené medy vyhověly ve všech sledovaných parametrech. Na základě zjištění z kontrolní akce lze konstatovat, že med od tuzemských včelařů je bezpečný a odpovídá také kvalitativním požadavkům na tuto komoditu. Více ZDE.


Včelařská krmítka Made in IKEA

     Každý včelař stále hledá nejjednodušší, rychlý a pohodlný způsob krmení. Zajímavý nápad našel a vyzkoušel p. Stanislav Kavan. Hledal řešení, jak nahradit sklenice a zároveň jak zakrmit najednou větším množstvím. A našel:  http://uvcel.cz/vcelarska-krmitka-made-in-ikea/ ... více ZDE.

     


Vaše včely pod kontrolou

Vaše včely pod kontrolou     Chováte včely? Jste menší včelař s 10 úly nebo vlastníte včelí farmu s desítkami či dokonce stovkami úlů? V každém případě je tohle aplikace přesně pro Vás. Již nebudete muset údaje o svých pilných kamarádech uchovávat v hlavě nebo v notesu. Veškerá data o chovu vašeho včelstva umístíte na jedno místo, jednoduše, přehledně, souvisle po desítky let. Komu by vyhovovala alektronická evidence, může se více dočíst ZDE.  Vaše včely pod kontrolou

          


Výročí 85. let od založení našeho spolku

Výročí 85. let od založení našeho spolkuPřed 85. lety, tedy 15. listopadu 1931, došlo k významné události našeho spolku, kterou si dnes připomínáme. V ten den byla svolána ustavující schůze, na které došlo k založení našeho včelařského spolku. Více se dočtete v sekci Vše o spolku.Výročí 85. let od založení našeho spolku


České včelařství chemické

     Zajimavý pořad České televize o používání léčiv v chovu včel u nás v ČR:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/416235100161008-ceske-vcelarstvi-chemicke/

-RB-


Zpřístupnění údajů Ústřední evidence včel registrovaným včelařům

Zpřístupnění údajů Ústřední evidence včel registrovaným včelařům     Dotazů typu náhrady písemných nebo e-mailových hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť přímým vstupem do databáze evidence hospodářských zvířat přibývá. Pro ty včelaře, kteří mají zájem o to, aby mohli sami měnit tyto své údaje elektronicky, máme dobrou zprávu, kterou zveřejnila Českomoravská společnost chovatelů, a.s. na svých webových stránkách.

     V aplikaci IZR na Portálu farmáře mají chovatelé včel (disponující přihlašovacím jménem a heslem) zpřístupněné údaje z ústřední evidence. Současně je nově umožněno prostřednictvím Portálu farmáře zasílat hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť elektronickou formou. Včelaři též mohou tímto způsobem aktualizovat své kontaktní údaje. Chovatelé včel dále mohou využívat funkcionalitu delegování práv ke svým údajům na jimi zvolenou osobu mající přístup do Portálu farmáře, stejně jako ostatní chovatelé.Chovatelé včel, kteří mají zájem o přístup ke svým údajům prostřednictvím IZR na Portálu farmáře a nemají dosud vytvořený účet pro přístup na Portál farmáře se musejí zaregistrovat prostřednictvím odkazu uvedného pod tímto článkem nebo postupem uvedeným na úvodní stránce Portálu farmářeJe to jeden z postupných kroků, které ministerstvo provádí v souvislosti s novelou rostlinolékařského zákona. Směřuje ke zrychlení komunikace mezi zemědělci (a ostatními uživateli pesticidů) na straně jedné a včelaři na straně druhé.

Žádost o přístup na portál eAGRI a do Portálu farmáře SZIF naleznete ZDE.


Obrana včel proti sršním

Obrana včel proti sršním     Několik sršní dokáže zlikvidovat celé včelstvo. Pokud se jim však podaří sršní průzkumnici nalákat do pasti, kde jí následně doslova upečou, mají vyhráno. Japonské včely toto oproti našim evropským dokážou. Video se můžete podívat ZDE.

 


NAŘÍZENÍ VLÁDY č.197/2015 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace

     S účinností od 1.8.2016 je aktualizováno NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh - jedná se o tzv. Evropskou dotaci pro včelaře. Celé znění naleznete v příloze tohoto článku.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
narizvlady197-2005u-od-1-8-2016-vd-1-.pdf 595.7 Kb

Jaké byly oslavy 85. výročí založení spolku Dohalických včelařů

     Oslava každého výročí je vždy důležitá nejen pro oslavence, ale i jeho okolí. Nejinak tomu bylo i v případě oslav našeho včelařského spolku. A právě v sobotu 20. srpna 2016 zorganizoval náš spolek v Dohalicích oslavu výročí 85 let od svého založení. Přípravy byly náročné, ale díky nápadům a pečlivé práci členů spolku se vše vydařilo.

     Akce probíhala na fotbalovém hřišti místního Sokola Dohalice ve spolupráci s dalšími spolky a především s mnoha ochotnými obyvateli Dohalic a blízkého okolí. V úvodu přivítal všechny účastníky nejen předseda včelařského spolku Radek Bauer, ale také starostka pí. Mgr. Máša Enderlová. Pak již byl prostor na prohlídku především včelařského stánku, kde si zájemci mohli prohlédnout i živé včelky v pozorovacím úlu, ale také mnoho důležitých včelařských pomůcek a nástrojů od historických až po... více se dočtete ZDE.


Setkání rodáků a přátel obce Hněvčeves

Setkání rodáků a přátel obce Hněvčeves     Tuto sobotu 25. června 2016 měl náš spolek tu čest účastnit se významných oslav obce Hněvčeves "Setkání rodáků a přátel obce Hněvčeves". Bohatého programu plného hudby, různých vystoupení a atrakcí pro děti i dospělé, se zůčastnili i někteří členové našeho spolku (př. Hladík, př. Dubský a př. Bauer). Stánek našeho spolku byl přímo v centru dění akce, a tak jsme mohli návštěvníkům a zájemcům o včelařství průběžně odpovídat na veškeré jejich i někdy velmi zvídavé dotazy.

     K vidění byl zejména prosklený úl s živými včelami (ten zajímal opravdu každého), elektrický zvratný medomet, pomůcky pro práci ve včelách včetně ukázky rámků stavebních či s natavenými mezistěnami, kompletní nástavkový úl s výukovými fotoplásty, výukové panely a samozřejmě pro zájemce byl i nachystán k zakoupení letošní med v různých baleních. Počasí bylo nádherné a díky větru bylo vedro i dobře snesitelné. Pár fotek z akce můžete shlédnout ZDE.


Význam a způsob značení včelích matek

Význam a způsob značení včelích matek     Včelí matka je pro každé včelstvo nepostradatelná. Aby i včelař věděl, jakou matku ve kterém včelstvu má, mohl sledovat a hodnotit vlastnosti jejích potomků a využít vhodný plemenný materiál, je důležité si matky označit. Další důvody proč je značit a jak se to dělá, se dočtete ZDE.   


Beseda v Pivovaru Lindr Mžany "Včela a my"

Beseda v Pivovaru Lindr Mžany "Včela a my"     Dnešní beseda v Pivovaru Lindr Mžany na téma "Včela a my" se velmi vydařila. Beseda trvala přes tři hodiny a kromě zajímavých přednášek bylo k vidění nemálo zajímavých rekvizit včetně živých včel v proskleném úlu a živých včel v podobě sebraného roje uzavřených ve skleněném zvonu. Několik fotek z vydařeného večera můžete shlédnout ZDE.


Mapové výstupy ohnisek nebezpečných nákaz a ochranných pásem

Mapové výstupy ohnisek nebezpečných nákaz a ochranných pásem     Pod níže uvedenými odkazy naleznete aktuální informace Státní veterinární správy o ohniscích nebezpečných nákaz a vyhlášených ochranných pásmech. 


 

Mor včelího plodu:

http://eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/?vybernakazu=VAR&obec=M%C5%BEany#mapa=MVP&datum=11.05.2016

Varroáza (po výběru obce se zobrazí počet stanovišť, počet včelstev v katastru obce a SVS nařízené ošetření včelstev pro rok 2016):

http://eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/?vybernakazu=VAR&obec=M%C5%BEany#mapa=VAR


Chov matek - přelarvování

Chov matek - přelarvování     Jedním z efektivních způsobů chovu včelích matek je přelarvování. Pod tímto pojmem rozumíme přenášení vybraných larev z původních dělničích buněk do buněk předurčených včelařem, nejčastěji uměle vyrobených (voskových či plastových misek). Plemenivo si vybíráme ze včelstev, která ... více ZDE.


Med přímo od včelaře...

Med přímo od včelaře...      Kde v dnešní „době jedové“ koupit kvalitní med, za který jeho producent může ručit? Nejsnazší to bude přímo od včel, s malou oklikou, tedy od včelaře. 
      
V čem je to výhodnější? Konkrétní včelař si své klienty chce udržet, a proto si nemůže dovolit nabízet nekvalitní med. Dobrá pověst se dlouho buduje, ale rychle ztrácí.  Většina chovatelů je dokonce ochotná ukázat svá včelstva a včelařský provoz a zákazník si tak kromě zdravé pochoutky odnese i zajímavý zážitek.

      
Nákup místního medu je zároveň podporou včelařů a s nimi i okolní krajiny. Včely jsou zárukou dobrého opylení okolních ovocných stromů a plodin. I když jsou částečně zastupitelné dalšími opylovateli, významně přispívají k zachování biodiverzity.

      
Zejména jarní květové medy obsahují pylová zrna z květů, které včely navštěvují. Jejich konzumace v medu zvyšuje odolnost proti pylovým alergiím, zejména v medu místním, pocházejícím z lokality, kde žijeme. Proto je lepší zásobit se medem z okolního prostředí místo sladké směsi ze zemí EU a mimo EU, u níž vyskytující se pylová zrna mohou být pro náš organismus velkou neznámou.

Ing. Petr TEXL, PSNV
Foto Štěpán Gottwald