Vše o spolku
Tisk článku

O našem spolku včelařů z Dohalic

     Vítejte na stránkách Českého svazu včelařů, z.s. - Základní organizaci Dohalice. V současné době má náš spolek 24 členů. Aktivní včelaři spolku chovají svá včelstva v převážné většině na katastrálních územích obcí Dohalice, Mokrovousy, Popovice, Hněvčeves, Sovětice, Mžany, Mžany - Dub, Mžany - Stračovská Lhota, ... (viz níže).

O nás  O nás  O nás

     Včely fascinují člověka od chvíle, kdy se začaly psát dějiny lidstva, ale existují mnohem déle. Nejstarší dochovaný exemplář těla včely, zachovaný téměř v životním stavu zalitý v jantaru, byl nalezen v Barmě a jeho stáří se odhaduje na cca 100 mil. let. Je tedy ještě asi o 35 mil. let starší než dosud známá včelí fosílie. Lidé si včel odjakživa vážili, protože jim poskytovaly med a mimořádný význam velmi brzy získala také další přírodní látka - vosk. Spořádané soužití velkého množství jednotlivých včel je stejně fascinující jako pravidelné geometrické vzory jejich plástů. Pro člověka jsou včely indikátorem stavu našeho životního prostředí a svědkem soužití člověka a přírody. Všechny kultury znající tyto živočichy, považovaly včely vždy za symbol pozitivních a užitečných vlastností, jako je harmonie, píle a nesobeckost.
     Význam včelaření je všeobecně znám, přesto je potřeba jeho význam zdůraznit především při opylování rostlin, což oceňují nejen zemědělci, ale i drobní zahrádkáři. Vždyť každé třetí sousto z našeho talíře je bezprostředně závislé právě na opylování. Kromě toho mají včely nesmírný význam pro životní prostředí při utváření krajiny a zajištění druhové diverzity. Náš region není z pohledu výnosu včelích produktů až tak významný. A tak právě proto je činnost všech včelařů v regionu o to důležitější.

     První zmínka o Dohalických včelařích je zaznamenána v dochovaném historickém dokumentu "Zápisník členských a jiných schůzích" s datem 15. listopadu 1931. V tento den byl sepsán protokol o ustavující schůzi včelařského spolku se sídlem v Dohalicích: 
    O nás 
"Ustavující schůze byla svolána do hostince "U Pešků" v Dohalicích a zahájil ji svolavatel a později zvolený předseda spolku př. František Čeřovský (štábní strážmistr). Jednatelem zvolen př. Oldřich Dušek (úředník). Doručovací adresou byla Sadová 9, pošta Dohalice. Na schůzi byl přivítán a pozdraven řídící učitel v. v. Josef Špringer z Hořic v Podkrkonoší, který se ujal slova a promluvil podrobně o základech organizace včelařské. Poté byly schváleny stanovy spolku a podepsány (tyto se bohužel nedochovaly). Za členy přihlásilo se do ustavující schůze 33 členů. (Kolem roku 1936 měl náš spolek už 48 členů.)

    Jednohlasně byl schválen název spolku "Včelařský spolek pro Dohalice a okolí". Sídlem spolku byla zvolena a odsouhlasena obec Dohalice, jakožto střed okolních obcí přihlašivších se členů. Za spolkovou místnost schválen hostinec př. Václava Peška v Dohalicích, který ochotně tuto k odbývání schůzí spolkových bezplatně propůjčil." 

     Tolik ve stručnosti z dochovaného dokumentu k počátkům vzniku našeho spolku včelařů. Dnešní schůze spolku a jiná posezení odbýváme v laskavém a klidném prostředí "Hospůdky U Jonešů" na Dohaličkách, kde máme díky hostinskému panu Jarošovi přímo pohádkové zázemí.

O nás  Hospoda U Jonešů   O nás  O nás

O našem spolku včelařů z Dohalic

    Katastrální území na nichž naši členové spolku se svými včelstvy zajišťují opylovací službu: 
 
Benátky, Čistěves, Dohalice, Dub u Mžan, Hněvčeves, Horní Černůtky, Horní Dohalice, Klenice, Mokrovousy, Mžany, Popovice u Nechanic, Sadová u Sovětic, Sovětice, Stračov, Stračovská Lhota, Třesovice


 

Převážná většina obrázků pochází z naší fotobanky a částečně také využíváme jako řádný člen a dodavatel obrázků webovou komunitu Pixabay - komunita pro sdílení veřejně přístupných obrázků. Nemalé poděkování za poskytnuté fotografie patří také příteli včelaři Štěpánu Gottwaldovi ze ZO ČSV Nechanice, včelařským přátelům ze ZO ČSV Nejdek a fotografce Věře Kobrové. Děkujeme. Správce webových stránek - ZO ČSV Dohalice

Tisk článku