Schůze spolku

Členská schůze sobota 25.11.2023

Výsledek obrázku pro spolek vcelaru dohaliceSrdečně vás zveme v sobotu 25.11.2023 na členskou schůzi včelařů z Dohalic, která se bude již tradičně konat v "Hospůdce u Jonešů" na Dohaličkách


Tisk článku

Členská schůze sobota 11.2.2023

Výsledek obrázku pro spolek vcelaru dohalice  Členská schůze sobota 11.2.2023

Pravidelně se setkáváme v "Hospůdce u Jonešů" na Dohaličkách, proto ani sobota 11.2.2023 nebyla výjimkou

              Program schůze:

               - zahájení schůze, uvítání členů, zpráva o činnosti ZO a kontrola usnesení – předseda

               - zpráva o činnosti a hospodaření spolku – Jiří Krejčí

               - odevzdání vzorků měli (výsledky oznámeny pomocí SMS zpráv)

               - zpráva o zdraví včel a léčení – Karel Zvoníček

               - výplata dotace 1.D

               - zpráva Kontrolní a revizní komise – Věra Duhová

               - občerstvení a diskuse

               - závěr     Poděkování za účast, popřání hodně zdraví a včelařských úspěchů a radosti z práce se včelami.

Tisk článku

Tisk článku

Členská schůze sobota 29.2.2020

 Srdečně Vás zveme na členskou schůzi včelařů z Dohalic, která se bude konat v sobotu 29.února 2020 od 9:00 hod. v "Hospůdce u Jonešů" na Dohaličkách.                                                                                                                            Výsledek obrázku pro spolek vcelaru dohalice

Tisk článku

Tisk článku

Členská schůze s přednáškou, sobota 19. ledna 2019

Členská schůze s přednáškou neděle 19. ledna 2019

Pozvánka na členskou schůzi spolku včelařů z Dohalic, která se bude konat v sobotu 19. ledna 2019 od 09:00 hod. v "Hospůdce u Jonešů" na Dohaličkách.

Na schůzi bude provedeno odevzdání směsných vzorků měli, proto nezapomeňte včas vyčistit a vložit podložky do úlů.

Všichni členové doručí kelímky se vzorky měli!

Schůze bude spojena také s přednáškou přítele Evžena Báchora  

   

Témata přednášky:

  • chov a ošetřování včelstev v ČR a EU  
  • včelí produkty a práce s nimi 

 

Tisk článku

Členská schůze neděle 16. září 2018

Členská schůze 17. září 2017         Pozvánka na členskou schůzi spolku včelařů z Dohalic, která se bude konat v neděli 16. září 2018 od 09:00 hod. v "Hospůdce u Jonešů" na Dohaličkách.

     Vzhledem k důležitosti schůze (výplata dotace 1.D) je účast všech žádajících členů spolku NUTNÁ!!! 

    

 

Všichni členové spolku žádající o dotaci 1.D odevzdají vyplněný a podepsaný tiskopis:
-    Příloha k žádosti dotačního programu 1.D

-    Podklady pro statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2018 

-    Potvrzení o umístění včelstev v obvodu jiné ZO (pokud někdo má)

(všechny tiskopisy naleznete ve vnitřní příloze Včelařství č. 8/2018 nebo č. 9/2018 nebo jako přílohu tohoto článku)

 

    

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1d-2018-kompletni-priloha.pdf 1427.5 Kb
potvrzeni-o-umisteni-v-obvodu-jine-zo.pdf 433.6 Kb
zadost-fo-1d-2018.pdf 588.4 Kb

Členská schůze sobota 2. prosince 2017

Členská schůze 17. září 2017     Pozvánka na členskou schůzi spolku včelařů z Dohalic, která se bude konat v sobotu 2. prosince 2017 od 09:00 v "Hospůdce u Jonešů" na Dohaličkách.

Program schůze viz příloha

     Program může být doplněn při zahájení schůze. Vzhledem k důležitosti schůze (výplata dotace 1D) je účast všech členů spolku NUTNÁ!!!

 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozva-nka-c-lenska-schu-ze-2.12.2017.pdf 184.3 Kb

Tisk článku

Členská schůze 28. ledna 2017

Členská schůze 28. ledna 2017      Pozvánka na členskou schůzi našeho spolku, která se bude konat 28. ledna 2017 od 09:00 v "Hospůdce u Jonešů" na Dohaličkách. Povinná účast všech členů!!! Program schůze:

1. Výběr a kompletace vzorků měli na laboratorní rozbor na varroázu a letos navíc i MVP.
2. Návrhy a příprava na volbu nového předsedy spolku, která bude realizována na Výroční členské schůzi dne 18. února 2017.
3. Harmonogram a návrh činností spolku v roce 2017.
4. Diskuse.

Tisk článku

Tisk článku

Členská schůze 02. dubna 2016

Členská schůze 02. dubna 2016      Pozvánka na členskou schůzi našeho spolku, která se bude konat 02. dubna 2016 od 09:00 v "Hospůdce u Jonešů" na Dohaličkách. Nutná účast všech členů!!! K debatě budou body:

1. Objednávka celkového počtu léčiva na letošní rok 2016
2. Podpisy všech členů na příslušných tiskopisech
                               3. Informace k aktuálnímu stavu organizace a programu oslav výročí založení našeho spolku
                               4. Ukázka a výklad léčebného opatření "Jarní nátěr plodu přípravkem AER-M1"
                               5. Diskuse

Tisk článku

Tisk článku

Pracovní přípravné sezení 3.3.2016

Pracovní přípravná sezení...     Dnes proběhlo první pracovní sezení k přípravám oslav. Celkem se nás sešlo 8 členů spolku (př. Fišera, př. Zvoníček, př. Krejčí, př. Bludský, př. Košťál, př. Hladík, př. Bauer a př. Košťálová). Předně dostali všichni stručné informace ze schůze OO ČSV HK, která se konala 1.3.2016 a zúčastnil se ji za náš spolek př. Bauer. Projednával se zde hlavně zdravotní stav včelstev vyplývající z výsledků rozborů měli, plán akcí jednotlivých ZO okresu v letošním roce a také krátce ne příliš dobrá situace v ústředí ČSV. Kompletní a konkrétnější informace dostanou všichni členové spolku na nejbližší členské schůzi.

     Po těchto krátkých informacích již následovala debata k organizaci a programu oslav. Byla předložena představa o délce oslav, místa konání, atrakcích a zhruba nastíněn program celého průběhu oslav. Do příští schůzky, která je v neděli 13. března od 17:00 hod. opět v Hospůdce U Jonešů, jsme si dali všichni za úkol promyslet doplnění hluchých míst programu (hudba, atrakce i pro děti atd.). Částečně se předběžně řešilo i občerstvení. Promyslet, čím by každý z nás mohl přispět ze svého včelařského ranku. Co by mohl ukázat. Či dodat další nové nápady. Těch ostatně padalo kolem stolu poměrně dost a dost. Pokusíme se na nedělní schůzku pozvat i zástupce SoDo a předběžně bude do schůzky předsedou spolku projednáno místo konání oslav se zástupci Sokolu Dohalice. 

 

Tisk článku

Tisk článku

Členská schůze spolku 27.02.2016

Členská schůze spolku 27.02.2016     Na členské schůzi konané poslední víkendovou sobotu měsíce února jsme se sešli opět téměř v plném počtu v "Hospůdce U Jonešů". Z účasti se omluvili pouze tři členové spolku. Na schůzi bylo přítomno i pár hostů. Přivítali jsme a předali přihlášku dalšímu novému členu spolku. Tentokrát byl program schůze a rozprava o nutných věcech spolkových kratší. Všem členům oznámil předseda spolku výsledky rozboru zimní měli, které u převážné většiny členů naznačovali uspokojivý stav na stanovištích. Ve čtyřech případech nepříznivého výsledku měli bylo pro letošní rok navrženo pro všechny členy ukázkové léčení v jednotlivých fázích včelařského roku, včetně ukázky, jak provádět na včelnicích samostatně kontrolní varroamonitoring k zjišťování aktuálního stavu napadení včelstev roztočem. Předběžně dohodnuta forma léčení včelstev v letošním roce v návaznosti na letošní nařízení SVS. Byl také jen stručně nastíněn průběh oslav a nutnost častějších schůzek všech zájemců o spolupráci na jejich organizaci. Pracovní schůzky k oslavám budou od měsíce března vždy každý čtvrtek od 17:00 hod. na Dohaličkách v "Hospůdce U Jonešů".

     Po krátké diskusi byla vyhlášena 10 minutová technická přestávka k přípravě na přednášku. Naše pozvání totiž přijal učitel včelařství a vzácný přítel Mgr. Marian Solčanský, který všem přítomným svojí přednáškou o anatomii, biologii a fyziologii včely medonosné sdělil a ukázal spoustu zajímavých věcí, které mnohý včelař o včele neví. A přestože přednáška trvala od dopoledne až do pozdních odpoledních hodin, přesto by se poslouchalo a diskutovalo mnohem déle než nám přál poskytnutý čas. Vše jednou musí skončit a tak jsme se museli rozloučit i my. Marianovi jsme velmi poděkovali za jím poskytnuté zajímavé detailní informace s přáním, že se určitě nevidíme naposled a budeme se zase někdy moci těšit na zajímavosti další v příští přednášce. Pár fotografií naleznete ZDE

Tisk článku

Tisk článku

Členská schůze spolku 27. února 2016

Členská schůze spolku 27. února 2016   Členská schůze spolku 27. února 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozva-nka-na-c-s-27.2.2016.pdf 970.6 Kb
Tisk článku

Tisk článku

Výroční členská schůze spolku 2016

Výroční členská schůze spolku 2016     Dne 30. ledna 2016 od 09:00 hod. se v "Hospůdce U Jonešů" na Dohaličkách uskutečnila Výroční členská schůze spolku včelařů Dohalice. Na schůzi bylo přítomno všech 20 členů našeho spolku a čtyři hosté, z nichž tři projevili zájem stát se členy našeho spolku. Tento zájem nás velice těší a rádi jsme jim vyhověli. Byly jim rozdány přihlášky a vysvětlen postup, jak v celé věci pokračovat dál. Budeme mít tedy v krátké době již členů 23. 
     Protože všichni byli dopředu seznámeni s programem schůze, přikročilo se po úvodním přivítání rovnou k jednotlivým bodům. Krátkou zprávou z činnosti spolku za loňský rok vystoupil předseda spolku př. R. Bauer, který shrnul a zhodnotil celoroční činnost spolku a také v závěru vyhodnotil splnění úkolů, které jsme si na minulé Výroční schůzi v roce 2015 předsevzali splnit. Bylo konstatováno, že se podařilo uskutečnit daleko více věcí, než jsme si původně plánovali. To vše bylo ale možné díky kvalitní a poctivě odvedené práci všech našich členů a zodpovědnému přístupu k členským povinnostem. Za to bylo předsedou všem poděkováno s přáním všeho dobrého nejen u svých včel a prosbou o stejně poctivý přístup i v tomto roce 2016.

     Výměnou bankovního ústavu a plného přejití na CIS jsme zvládli spoustu administrativních úkonů, ke kterým došlo zejména vlivem poměrně rozsáhlých změn ve struktuře vedení našeho spolku a nastartováním aktivit, které dříve ve spolkové činnosti nebyly. 
Výroční členská schůze spolku 2016    Na prvním místě je třeba zmínit zahájení činnosti včelařského kroužku, do kterého je v současné chvíli řádně přihlášeno 21 dětí. Dlaších deset ještě nestihlo přihlášku donést. Kroužek pracuje při ZŠ Dohalice a jeho vedení se ujal sám předseda našeho spolku př. R. Bauer. K činnosti kroužku ale nabídli pomocnou ruku i někteří další členové našeho spolku a tak budou mít děti pestrý výklad s různými pohledy a zkušenostmi ze včelaření. Teď v zimním období mají k dispozici mnoho materiálů k teoretické výuce, které jim přibližují svět včel a činnosti včelaře. Od grafických materiálů, velkých výukových panelů, různých testových a zábavných doplňovaček, až po různá videa a speciálně pro kroužek vytvářených prezentací z dílny našeho spolku. Velkou výhodou je využití prostorů v ZŠ Dohalice, kde máme k dispozici dostatek místa včetně výpočetní a projektové techniky. V neposlední řadě jsme také velmi rádi využili nabídku místa pro vybudování kroužkové včelnice od čestného člena našeho spolku p. Z. Jaroše, který k tomuto účelu poskytl část své zahrady hned za základní školou.Výroční členská schůze spolku 2016
     Dále se podařilo ke konci roku 2015 zahájit přípravy pro vznik nových webových stránek našeho spolku, které po poměrně krátké době spatřili světlo světa a byly plně funkční spuštěny 4. ledna 2016. Na těchto webových stránkách byly vytvořeny dva prostory - jeden pro dění ve spolku a druhý prostor pro včelařský kroužek. Za necelé čtyři týdny do 28.1.2016 bylo na těchto stránkách otevřeno 14 659 různých článků, dokumentů, obrázků (v průměru tedy každý den 586 otevření) a 396 krát byla stažena příloha u vybraných článků s přílohou (v průměru tedy 16 stažení za den). Tato čísla nás nejen velmi mile překvapila, ale potvrdila nám hlavně důležitost a význam investice do vytvoření webových stránek.
     Dalším krokem, jehož účelem byla především snaha o získání prostředků na financování činnosti kroužku (pořízení úlů, náčiní potřebného ke včelaření či ochranných pomůcek důležitých pro pozdější práci dětí se včelami), bylo oslovení okolních obcí a soukromých firem. Na základě této aktivity se podařilo sehnat dostatek finančních prostředků, které by měli bez problémů pokrýt plánovanou činnost a tím pro tento rok 2016 nezatížit rodiče poplatkem za členství jejich dětí v kroužku. Všem sponzorům velmi děkujeme a své konkrétní poděkování vyjadřujeme i v pro ně vytvořené sekci těchto našich stránek.
Výroční členská schůze spolku 2016     Velmi radostnou a milou povinností bylo předání pamětních listů třem jubilantům, kteří v loňském roce dovršili významného kulatého data svého věku. Přítel S. Falta - 80 let (Stračov), př. M. Dubský - 75 let (Hněvčeves) a př. J. Čížek (Mokrovousy) - 75 let. Rádi bychom v této tradici pokračovali i nadále a alespoň takto poděkovali za dlouholetou včelařskou činnost, jejíž význam a přínos je nesmírně důležitý nejen pro všechny, v jejichž oblasti včelaření provozují. Ještě jednou blahopřejeme, děkujeme a přejeme spoustu dalších krásných a klidných let strávených ve zdraví u svých včel. Výroční členská schůze spolku 2016S tímto byla spojena i další neméně radostná a milá povinnost - předání listu "Čestného člena" našeho spolku Dohalických včelařů p. Z. Jarošovi z "Hospůdky u Jonešů" na Dohaličkách, za mnohaletou podporu,přízeň a poskytování útulných prostorů pro odbývání spolkových schůzí či jiných sezení. V neposlední řadě také za pomoc při zřizování včelnice včelařského kroužku. Velmi děkujeme, této podpory si opravdu vážíme a těšíme se na další spolupráci. 

    Ke konci našeho schůzování uskutečnil př. R. Bauer pro všechny přítomné přednášku o historickém vývoji včely na naší planetě. Část přednášky také věnoval krátce výkladu o kastách včel a biologii včely medonosné. Jako bonus celé schůze bylo společné focení, které se díky plnému počtu všech členů spolku a příznivému počasí vydařilo. Všechny fotky můžete zhlédnout ve fotogalerii.

     

Tisk článku

Krátké sezení k registraci našeho spolku

     Včera 7.1.2016 proběhlo krátké sezení některých členů našeho spolku, aby se vyřídila potřebná administrativa ohledně registrace spolku. Ze strany předsedy proběhla krátká informace o proceduře registrace a také důležitá věc ohledně nové adresy sídla našeho spolku. Po mnoha a mnoha letech je tedy nové sídlo, za laskavého souhlasu zastupitelů Obce Dohalice, na adrese Obecního úřadu. Krátce jsme také popovídali o zahájení činnosti včelařského kroužku v ZŠ Dohalice a probrali možnosti pro akce, kterých bychom se letos chtěli zúčastnit (Oslavy 85. výročí založení našeho spolku (srpen), Sraz rodáků obce Hněvčeves (červen) atd.
     Od úředních povinností se ale stejně každou chvilku řeč stočila ke včelám a tak se chvilku úřadovalo a chvilku zase odborně diskutovalo :o). Díky př. Kučerovi můžete shlédnout alespoň dvě fotečky.

Krátké sezení k registraci našlo spolku  Krátké sezení k registraci našlo spolku

 

 


Tisk článku

Členská schůze sobota 11.2.2023

Členská schůze s přednáškou neděle 19. ledna 2019

  Členská schůze sobota 11.2.2023
Pravidelně se setkáváme v "Hospůdce u Jonešů" na Dohaličkách, proto ani sobota 11.2.2023 nebyla výjimkou

              Program schůze:

             - zahájení schůze, uvítání členů, zpráva o činnosti ZO a kontrola usnesení – předseda

             - zpráva o činnosti a hospodaření spolku – Jiří Krejčí

                                                     - odevzdání vzorků měli (výsledky oznámeny pomocí SMS zpráv)

                                                     - zpráva o zdraví včel a léčení – Karel Zvoníček

                                                     - výplata dotace 1.D

                                                     - zpráva Kontrolní a revizní komise – Věra Duhová

                                                     - občerstvení a diskuse

                                                     - závěr     Poděkování za účast, popřání hodně zdraví a včelařských úspěchů a radosti z práce se včelami.

Tisk článku

Tisk článku

Výroční členská schůze, sobota 16. února 2019

Členská schůze s přednáškou neděle 19. ledna 2019

  Pozvánka na výroční členskou schůzi spolku včelařů z Dohalic, která se bude konat 
v sobotu 16. února 2019 od 09:00 hod. v "Hospůdce u Jonešů" na Dohaličkách.

              Program schůze:  - zveřejnění výsledků rozboru vyšetření zimní měli na varoázu
                                             - rekapitulace dění a hospodaření v našem spolku v roce 2018
                                             - diskuze    
 


 

                                                                   

   

 

Tisk článku