Videa

Obrana včel proti sršním

     Několik sršní dokáže zlikvidovat celé včelstvo. Pokud se jim však podaří sršní průzkumnici nalákat do pasti, kde jí následně doslova upečou, mají vyhráno. Japonské včely toto oproti našim evropským dokážou.


Chov matek - přelarvování

     Jedním z efektivních způsobů chovu včelích matek je přelarvování. Pod tímto pojmem rozumíme přenášení vybraných larev z původních dělničích buněk do buněk předurčených včelařem, nejčastěji uměle vyrobených (voskových či plastových misek). Plemenivo si vybíráme ze včelstev, která jsou na stanovišti nadprůměrná, především co se týče jejich užitkovosti (medný výnos, produkce vosku), mají dobrou genetiku a zdravotní stav. 


Chov čmeláků

Chov čmeláků     Čmeláci, stejně jako včela medonosná a další druhy hmyzu, jsou nepostradatelní při opylování mnoha rostlin a zajištění druhové rozmanitosti přírody. Opylovací schopnost čmeláčí dělnice je také obdivuhodná - denně dokáže navštívit až 2.000 květů. Specifické využití mají čmeláci při opylování rajčat a paprik ve sklenících.
     Již více jak 30 let se výzkumu, šlechtění a chovu našeho původního „Českého čmeláka“ věnuje doc. Ptáček z Výzkumného ústavu pícninářského v Troubsku. Čmeláci nejenže jsou velmi užiteční a nezbytní pro naši přírodu, lze je také chovat v domácích podmínkách a kdo jiný, než včelaři by mohli tomuto velmi ohroženému druhu pomoci. Na těchto stránkách ZDE si můžete o nich přečíst více a současně se můžete podívat na velmi pěkné video.


Královna slunce - co se nám včely snaží říct...

     Včely na světě existují již 150 miliónů let. Jsou nezbytnými pomocníky pro růst rostlin a plodin, které slouží jako potrava dalším živočichům. Lidé si během svého vývoje uvědomovali důležitost včel a již od starověku se věnovali včelařství. Nedávno však u včel začalo docházet k nadměrnému úhynu bez zjevné příčiny. Film se věnuje problematice dramaticky se zhoršujícího zdravotního stavu včelstev a nedozírným následkům, které může mít úhyn včel pro naši samotnou existenci. Hledá odpovědi na otázky, co nám vlastně včely chtějí říct a jaký význam mají včely v širším kontextu udržitelnosti života na Zemi. Aby k takové katastrofě nedošlo, je nutno zásadně změnit náš přístup k chovu včel. V tomto ohledu film nabízí mnoho podnětů a inspirativních příkladů z celého světa.


More Than Honey (Víc než med)

     Krátké video z filmu "More than honey" (Víc než med) od zrození nové matky až po její oplodnění trubci na trubčím shromaždišti. Video je v němčině s anglickými titulky, ale záběry jsou tak úchvatné, že to určitě nevadí.


O včelách s Václavem Uhrem

Krásné a poučné povídání Jaroslava Duška s přítelem včelařem Václavem Uhrem.


Rozhovor s učitelem včelařství Leošem Dvorským, který se včelám věnuje již více než 50 let

Poslechněte si velmi zajímavý rozhovor s Leošem Dvorským, učitelem včelařství a spoluzakladatelem hnutí "Šance pro včely", který se včelkám věnuje více než 50 let:


Líhnutí matky

Pro potěchu oka, když je ta zima a nemůžeme ke včelám.


Včely v zimě

     Snad se takových krásných zimních dnů zase dočkáme. I pro včelky a vůbec celou přírodu by taková zima byla více než prospěšná. 


Prvních 21 dní včely v 60 vteřinách

     Anand Varma byl zapojen do projektu pro National Geographic, jehož součástí bylo zachování a záchrana včel. O tom pojednává toto šest minut dlouhé video. Kromě jeho proslovu je na videu nevídaný time lapse (viz wikipedia) prvních 21 dní včely. Ten najdete od 2 do 3 minuty a je jedinečný nejen v pohledu na včelu samotnou, ale také v tom, že trvalo neskutečného půl roku, než měl Varma dostatek fotografií na jeho vytvoření.

Výsledek jeho půlročního snažení posuďte sami.


Japonský úl

     Nejen zájemci o alternativní včelaření se zde mohou podívat na zajímavé video o včelaření v japonském úle, který je asi jednou z nejvěrohodnějších náhražek dutiny stromu – původního obydlí včel. Nástavky jsou spíše menší, o objemu cca 7,26 litru, ale velikost úlu lze bez problémů rozšiřovat o další nástavky. Včelaří se na volné stavbě bez rámků a mezistěn. To s sebou nese i jiný způsob získávání medu.