Členství ve spolku
Tisk článku

Členství v některém ze včelařských spolků

Členství v některém ze včelařských spolků     Členství v žádném spolku včelařů není povinné. Přesto pro začínajícího včelaře má jistě výhodu být členem některého ze spolků (organizací), protože má možnost seznámit se s dalšími včelaři a účastnit se kurzů, které pro včelaře pořádají. Určitě má také možnost konzultovat některé problémy a mít přístup k aktuálním informacím.

            V České republice jsou 2 hlavní spolky sdružující i malé a začínající včelaře (Český svaz včelařů a Pracovní společnost nástavkových včelařů):

Český svaz včelařů (ČSV)

     Ten sdružuje přes 98 % včelařů v České republice. Členství v tomto spolku je dobrovolné a přináší tyto výhody:

 • každý člen se automaticky stává příjemcem časopisu Včelařství, který vychází každý měsíc a obsahuje důležité rady, informace a také některé potřebné formuláře
 • ČSV nejen pro své členy provozuje internetové stránky na www.vcelarstvi.cz
 • ČSV úzce spolupracuje s Výzkumným ústavem včelařským v Dole
 • svým členům zajišťuje úrazové pojištění pro případy trvalých následků a úmrtí
 • zajišťuje řádné léčení včelstev i prevence proti chorobám
 • umožňuje čerpání náhrad ze svépomocného fondu v případě mimořádných událostí
 • organizuje a podporuje různé přednášky, celospolečenské akce
 • administruje dotaci na zazimovaná včelstva poskytovanou Státním zemědělským intervenčním fondem
 • provozuje Střední odborné učiliště včelařské v Nasavrkách
 • zajišťuje odbornou pomoc při řešení problémů – právní služby
 • bezplatně může každý člen využívat služeb knihovny, která má sídlo v Praze
 • zajišťuje další vzdělávání učitelů včelařství

Pracovní společnost nástavkových včelařů (PSNV)

      Ta nemá tak širokou členskou základnu jako ČSV. Vznikla v roce 2000 a stále se rozrůstá.

Svým členům poskytuje tyto výhody:

 • vydává svůj časopis Moderní včelař, časopis je k dispozici i nečlenům PSNV, najdete v něm mnoho odborných informací z oboru, časopis není poskytován zdarma
 • členové PSNV jsou pojištěni za škody způsobené jiným provozem včelařství (např. při včelaření zapálí les, způsobí někomu úraz apod.) a to do výše 5 mil. Kč
 • poskytuje svým členům některé bonusové materiály a zasílání e-Věstníku
 • poskytuje slevy pro své členy na akce a zájezdy, které organizuje
 • podílý se na výuce oboru "Včelař" v učilištích v Blatné a Hranicích na Moravě

Existují i další spolky, které s uvedenými úzce spolupracují:

Převzato od přátel ze ZO ČSV Nejdek a upraveno. Děkujeme :o).

Tisk článku