Knihovna
Tisk článku

Nová kniha - Včelí úly

Nová kniha - Včelí úly     Nová kniha - Včelí úlyPublikace Včelí úly, kterou v prosinci loňského roku vydalo Národní zemědělské muzeum, nabízí čtenářům unikátní pohled do světa včelích úlů.

Erudovaní a zkušení znalci včelařského oboru Evžen Báchor a doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph. D., v knize detailně mapují výskyt i vývoj včelích úlů po celém světě, a zachycují tak neutuchající snahu člověka o vytvoření ideálního včelího příbytku. Rozličná pojetí úlových systémů svými tvary i zpracováním odkazují na rozdílné přírodní podmínky, řemeslnou zručnost i místní tradice napříč kontinenty. Čtenář zde může o prezentovaných úlech najít všechny potřebné údaje technického i praktického rázu, stejně jako porovnat vhodnost jejich používání v minulosti i současnosti. Popis použití jednotlivých úlů a jejich technické parametry doprovázejí vizuální ztvárnění.

     Graficky netradičně pojatá publikace výrazným způsobem přispívá k popularizaci oboru včelařství, vytváří prostor pro další bádání na poli apikulturologie a otevírá cestu k dalšímu a hlubšímu propracování tématu.

Knihu Včelí úly je možné si zakoupit v Národním zemědělském muzeu Praha

Tisk článku

Tisk článku

Josef JOSKA - "CHOV VČEL pro začátečníky" 1958

Josef JOSKA - "CHOV VČEL pro začátečníky" 1958     Publikace z roku 1958 sepsaná Josefem JOSKOU a vydaná Československým svazem včelařů - Praha. Je místy poplatná své době, nicméně základy včelaření se nemění ani po letech v mnoha ohledech.

Tisk článku

Tisk článku

Práce v kolchozním včelíně - G. F. Taranov, r. 1951

Práce v kolchozním včelíně - G. F. Taranov, r. 1951     Pro zajímavost knižní titul vydaný za dob komunistického sjednocování. Za vysoké výnosy, za vysokou užitkovost.

Tisk článku

Tisk článku

Včelař začátečník - Václav JAKŠ, odborný učitel v Protivíně r. 1919

     Včelař začátečník - Václav JAKŠ, odborný učitel v Protivíně r. 1919Páté změněné vydání psané pro začátečníky, kteří se učí bez cizí pomoci - tedy samouky. Zajímavé čtení z roku 1919.

Tisk článku

Tisk článku

Včely loupeživé - Alois Thuma, učitel včelařství v Chrudimi r. 1898

Včely loupeživé - Alois Thuma, učitel včelařství v Chrudimi r. 1898     Publikace Aloise Thumy, učitele včelařství na střední škole hospodářské v Chrudimi. Vydáno roku 1898 nákladem spisovatele.

Tisk článku