Duben

Duben

Malé zamyšlení.

Letošní rok je z hlediska klimatického zcela výjimečný – tedy alespoň doufáme.

Duben

 

Příroda se probudila minimálně o jeden měsíc dříve. Co to udělalo se včelami? Rozhodně včelám takový průběh nijak nesvědčil. Střídání teplých a studených dní v průběhu zimy způsobil rozvoj včel, ale také následně tento rozvoj zdrzdil. Jelikož tu včela existuje již milióny let, tak má své zavedené standardy.

Včelstva k 31.3. jsou většinou ve své standardní síle odpovídající tomuto datumu v jiných létech, možná jsou trochu napřed. Příroda se rychle probudila, ale nám v úlech prakticky chybí jedna generace včel, která by už měla začít pracovat v přírodě.

Například řepka olejná je narostlá jako v jiných létech mezi 20.-30. dubnem. Jak se s tím včelstva za našeho přispění vyrovnají, uvidíme.

A tak bychom chtěli věřit jednomu starému pořekadlu:

„Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.“

 

 

Co bychom měli dělat v dubnu:

1. Dokončit prohlídky včelstev, neduživá včelstva spojit, případně zlikvidovat, odebrat z úlů staré černé plásty, vyčistit podmety, případně vydezinfikovat úly, kde nám včely padly. S tím souvisí zpracování zbytků voští, neboť nastávající teplo bude svědčit zavíječi a ten nám spolehlivě staré dílo zničí, pokud bychom jej nevhodně uložili. Lépe voští přetavit do mezistěn.

2. Zkontrolovat, zda včely mají přístup k vodě. Pokud ne, je dobré jim vytvořit napáječky.

3. Přidat 2 stavební rámky do plodiště. Rámky přiložit nejlépe jako druhý zleva a zprava. U více nástavků lze přidat do spodního jeden a do vrchního také jeden (vždy jako druhý). Pokud dáváte pásek mezistěny do rámku, náleží vždy k horní loučce.Duben

Lze využít i starý rámek, kde vyřežeme voští a ponecháme pouze vystavěný pásek. Vyřezávání trubčího plodu je samostatná kapitola. Při dvou stavebních rámcích si s vyřezáváním není třeba příliš lámat hlavu. Kdo se tím chce zabývat, ať vyřezává.Duben

4. Než začne velký příliv nektaru, přidávat mezistěny do plodiště. Zpočátku vždy vedle posledních zakladených plástů. Pokud jsou včely dostatečně silné je možné mezistěny začít žebrovat s plodem. Optimálně do úlu postupně vložit tolik mezistěn, co obsahuje jeden nástavek. Pokud jsou mezistěny křehké, je dobré je položit na sluníčko, nebo dát na chvíli do sauny, nebo infrasauny, pokud tedy tu možnost máte. Zde si musíte však pohlídat teplotu, aby nedošlo k roztavení mezistěn. V tomto případě mohou zůstat v balíku.  Mezistěny změknou a obnoví se jejich žlutá barva. Práce s nimi je příjemnější a včely je lépe přijmou.

5. Pokud včely začínají sílit je možno převěsit pár rámků s plodem do dalšího nástavku a zároveň zase přidat do plodiště mezistěny. Převěšené rámky s plodem do dalšího nástavku by měly zůstat vedle sebe uprostřed nástavku z důvodu zahřívání plodu.

6. Jak přibývá nektaru v přírodě, včelstva staví mezistěny a v plodišti je už zanáší nektarem. To je čas nasazení mřížek a medníků. Nad mřížkou lze ponechat plně zavíčkované plodové plásty, ze kterých časem vyběhnou mladušky. Pozor při převěšování plástů s plodem. Matky musí zůstat pod mřížkou, je tedy nutné důkladně prohlédnout, nebo nejlépe omést včely do plodiště.

7. Nemáte-li dostatek souší do medníku, lze medník doplnit postupně mezistěnami. Silné včelstvo dokáže vystavět až dva nástavky mezistěn.

8. V období silné snůšky není třeba do včel příliš chodit, pouze přidávat prázdné nástavky se soušemi, aby v úle byl vždy dostatek prostoru a nedocházelo k rojení. Nezapomínejte na to, že na medu včely tolik nesedí jako na plástech s plodem. Proto často vidíme, že na plně zamedovaných plástech včely nesedí. Důležitý je právě ten volný prostor v úlu.

9. Pokud se blíží vytáčení medu, zkontrolovat kolik vody med obsahuje. Nejlépe refraktometrem. Med by neměl mít víc jak 18 % vody. Čím méně vody, tím lépe. Medy s obsahem vody 20 % a více většinou začnou kvasit a tím si určitě neuděláte dobré jméno u zákazníků. Z takového medu můžete tak akorát vyrobit medovinu.

Období chovu matek se blíží, ale o tom až v květnovém vstupu. Nyní si je třeba vychovat trubce.

A co závěrem? Snad jen doporučení. Sledujte časopis včelařství, který má vzrůstající úroveň nejen odbornou, ale i estetickou. Tam se dozvíte spoustu další rad a nápadů.