ČSV

Tisková zpráva: Ke zpracování osobních údajů chovatelů včel

Úřad pro ochranu osobních údajů reaguje na četné stížnosti chovatelů včel, kteří zjistili, že jejich identifikační a kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a elektronická adresa jsou zveřejňovány v informačním systému veřejné správy „Evidence využití půdy“ (dále jen „LPIS“) vedeném na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

Úřad upozorňuje, že se jedná o případ zpracování osobních údajů nařízeného zvláštním zákonem, nikoliv zákonem o ochraně osobních údajů.

Podle § 3a odst. 2 písm. c) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, obsahuje LPIS evidenci hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat. LPIS zahrnuje i evidenci včelstev.

     Podle § 3ab odst. 2 písm. f) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, se zveřejňují v LPIS tyto osobní údaje uživatele objektu: jméno, příjmení, adresa, popřípadě telefonní číslo nebo elektronická adresa.

     Z pohledu pravidel pro zpracování osobních údajů je v daném případě rozhodující, že osobní údaje včelařů jsou zveřejňovány v rámci zákonem stanoveného postupu, v souvislosti s plněním právní povinnosti správce osobních údajů, dle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů. Není proto určujícím znakem, jak se část veřejnosti mylně domnívá, zda se tak děje se souhlasem včelaře – uživatele objektu.

     Zákonem deklarovaný účel zveřejnění je ochrana včelstev před aplikací přípravků na ochranu rostlin. Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, stanoví v § 51 odst. 2 písm. a) profesionálním uživatelům přípravků na ochranu rostlin ohlašovací povinnost vůči chovatelům včel (s využitím evidence LPIS), pokud se chystají ve venkovním prostředí aplikovat přípravky označené jako nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely.

     Úřad nemůže nařídit zrušení evidence provozované k určitému účelu podle zvláštních předpisů. Úřad si je vědom obav chovatelů včel ze zvýšení počtu krádeží včelstev a případů vandalismu v důsledku zveřejňování přesných informací o umístění jejich včelstev. Při jednání se zástupci Ministerstva zemědělství, které je gestorem výše uvedené legislativy, byly probírány variantní možnosti plnění informační povinnosti tak, aby byla zajištěna ochrana včelstev před nebezpečnými postřiky pro včelstva a zároveň, aby nedocházelo k nadměrnému zveřejňování informací a osobních údajů na internetu. Z jednání vyplynulo, že ministerstvo projedná předmětnou problematiku s dotčenou částí veřejnosti, následně zváží další postup, např. změnu právních předpisů ve své gesci či úpravu zpřístupňování nebo zveřejňování údajů.

 


NAŘÍZENÍ VLÁDY č.197/2015 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace

     S účinností od 1.8.2016 je aktualizováno NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh - jedná se o tzv. Evropskou dotaci pro včelaře. Celé znění naleznete v příloze tohoto článku.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
narizvlady197-2005u-od-1-8-2016-vd-1-.pdf 595.7 Kb

Český svaz včelařů, z.s.

Postupně budou doplňovány odkazy na ty nejdůležitější informace z ústředí Českého svazu včelařů:


Usnesení ze zasedání RV a ÚKK Českého svazu včelařů, z. s. konaného ve dnech 9. - 10. ledna 2016 v SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky u Chrudimy

Zápis z tohoto zasedání naleznete ZDE.


Bouře v ČSV?!?!?!? Každý si udělejte úsudek sám...

O něčem takovém se začalo špitat hned po skončení X. Sjezdu ČSV právě z důvodu výsledku volby nového předsedy, respektive předsedkyně. Svůj názor si musíte udělat každý sám. Čtěte tedy pozorně dopis př. Sciskaly:

Do Nového roku 2016 s vizí - Proč chceme svůj včelařský spolek.

Vážení přátelé,
     události X.sjezdu ČSV nejen ve mně vyvolaly ohromné zděšení. 
     Po mnoholeté trpělivé práci pro spolek ČSV jsem měl dojem, že úroveň správy věcí včelařských jde správným směrem. Vždy jsem nabádal přílišné optimisty, aby dali ještě stávajícímu vedení jedno celé funkční období a potom už snad nepůjde změnit systém práce sekretariátu a hlavně systém ekonomické agendy. Majetek bude standartně ochráněn a další generace se poučí z našich chyb minulosti a spolek bude prosperovat.

     X.sjezd rozhodl jak rozhodl a vše zvrátil dle mého odhadu o 15 let zpátky. Pro mě je to jasný signál, že už nechci být u toho jak se bude demontovat majetek a odklánět do kapes vyvolených a RV bude informován jak to musí být a žel v zájmu ochrany toho co zbude, musíme obětovat co jde.

     ČSV je v této podobě nereformovatelný. Sekretariát ČSV nezajímá členská základna, ale výše odvedených finančních prostředků, tak aby skupina sekretariát měla na své standardy a pokud bude nějaká dotace, tak bude i na další akce. Ale ČSV není sekretariát, ale ZO, OO,KKV, RV a PRV, ti by měli rozhodovat o tom jak bude spolek ČSV spravován a čím se má zabývat Sekretariát. Kolik lidí bude na Seketariátu, kdo ho bude řídit a kolik finančních prostředků můžeme dát na spolkovou agendu a kolik financí dáme na vlastní činnost.

     Členové MSK odvedli v letošním roce na členských příspěvcích pro rok 2016 cca 1,8 mil. Kč. Přátelé, prosím logikou normálního včelaře se ptám, co nám včelařům MSK z těchto prostředků bude poskytnuto?

     Spočítejme si kolik finačních prostředků jsme za období posledních 25 let do Prahy odvedli a kolik jsme dostali zpět třeba ve službách a podpoře.

     Každopádně víme, že to co dali naši tatíci a my starší, tak to je prošustrováno a nenávratně ztraceno. 
Nová předsedkyně ČSV se od roku 1993 podílí zásadní měrou na tunelu v ČSV. Včela Předboj, nás stál cca 60 milionů Kč, odkloněné finance Nasavrky cca 12 milionů a pokuta 2,3 milionů, pokuta 1 milion Kč za časopis ještě není pravomocná, ale pochybuji, že bude odpuštěná. To vše v pozici právníka a tajemníka ČSV měla a mohla ovlivnit ve prospěch včelařů. Ona to ovlivňovala ve spolupráci s bývalým tajemníkem a současným místopředsedou Dr.Peroutkou pro jiné. 

     Nemyslíte, že kdyby ty ztráty v ČSV nebyly, že by ten spolek byl na tom mnohem líp? Myslíte si, že lidé, kteří dvacet let rozebírali majetek ČSV budou od roku 2015 tento spolek budovat? Oni to neumí, oni potřebují aby měli přísun financí na provoz od členů a státní dotace umně odkloní, viz. Projekt Bez medu to nejde, atd.. To jsou finanční ztráty, ale největší ztrátou tohoto spolku je ztráta morálky, ztráta soudržnosti a ztráta osobní statečnosti. Karieristé a spekulanti tyjí a prostí včelaři platí. Oni zneužívají obyčejné lidi, kteří si ani ve snu nepřipustí myšlenku, že by je jejich představitelé okrádali a zneužívali.

     My, včelaři MSK jsme se přesvědčili, že umíme spolu jednat, umíme něco zorganizovat a snad bychom uměli i vytvořit vlastní Spolek včelařů pro Moravu a Slezsko.
Prosím proberme to s členy našich ZO ČSV a OO ČSV a pravdivě informujte všechny o stavu v ČSV a o tom co lze získat na úkor toho co se ztratí.

     Stávající NOZ nám neumožňuje delimitací vystoupit z ČSV a požadovat alikvotní část majetku. Jedinou cestou je vytvoření nového spolku a v průběhu roku 2016 projednáním na všech úrovních otázku změny členské příslušnosti. Členové ČSV mají v roce 2016 zaplacený členský příspěvek se všemi požitky. Proto doporučuji využít tohoto stavu a bez stresu projednat a připravit pravidla nového spolku včetně zabezpečení nezbytné agendy, aby naši členové nebyli v ničem ochuzeni o práva, kterých využívají.

     Prosím respektujme vůli členské základny a nikoho nenuťme k přechodu do nového spolku. Umím si představit spolupráci s organizacemi ČSV v našem regionu a věřím, že i ony budou umět spolupracovat s novým subjektem.

     Smyslem nového subjektu bude zastřešovat včelaře regionu a být účastníkem jednání se státní správou a samosprávou ve všech oblastech oboru včelařství. Myslím si, že jako zapsaný spolek s právní subjektivitou budeme mít snadnější přístup ke grantům a projektům, které dnes nevyužíváme. Jsem přesvědčen, že jsme schopni vytvořit pružnou strukturu, která bude komunikativní v poměrně rychlé době si vytvoříme i ten rezervní fond na pokrytí případných ztrát, který ČSV má v podobě Svépomocného fondu. Ale ruku na srdce, kolika všelařům našeho kraje tento fond pomohl za uplynulé léta?

Výhody a nevýhody oddělení od ČSV:

Důvody k vytvoření vlastního spolku:
- hlas našich členů v RV ČSV nemá žádný vliv na jeho chod
- ČSV je přebujelý moloch na základě centrálního demokratismu
- ČSV dlouhodobě neřeší zájmy členské základny, státní orgány nereflektují potřeby včelařů
- Vedení ČSV dlouhodobě porušuje povinnosti při správě cizího majetku (Předboj, Včelpo)
- ČSV nespolupracuje s ostatními včelařskými spolky

- Vedení ČSV připravuje další loupež majetku včelařů – Včelpo
- Vedení dezinformuje členskou základnu prostřednictvím časopisu a web stránek
- Chceme obnovit tradice spolku Moravy a Slezska a být svéprávní
- Chceme zvětšit hmotný i intelektuální majetek našich členů našeho včelařského spolku
- Chceme tyvtořit funkční strukturu komunikace a spolupráce na území vytvořeného spolku

     Dámy a pánové, otázka svépravnosti včelařů Moravskoslezského kraje je v našich rukách. Prosím seriozně projděte ziskem a ztrátou, kterou nám podsouvají ti co žijí v iluzi. Ztrátou bude pouze členství v ČSV, svazová vyznamenání a dočasně časopis. Ano časopis dočasně, protože si myslím, že ČSV bude v budoucnu vydávat časopis všem chovatelům včel v ČR, když tento je vydáván z dotací Mze. Je jen otázkou času, kdy Mze nařídí v podmínkách vydávání časopisu pro všechny chovatele včel. Vždyť už zakázali komerční inzerci a to je první krok k dalším direktivám.

     Je velmi důležité všem našim členům vysvětlit, že struktura našeho spolku Moravských a Slezských včelařů bude stejná, tzn, centrálou bude náš spolek a okresy budou mít regionální svépravnost do kterých budou patřit stávající Základní organizace. Spolek včelařů Moravy a Slezska zajistí správu věcí včelařů. Tzn. Zpracování dotací 1D, zpracování dotací dle Vyhl. 194/2005 Sb. ( přednášky, léčivo, atd.), kroužky mládeže, kurzy a semináře, podpora pro organizování místních regionálních akcí, výstav a prezentací, medové dny a veřejná medobraní, atd..

     Finance které do svého spolku vložíme sami rozdělíme dle vlastního uvážení. Jako svépravný subjekt budeme přizývání na jednání Mze k projednávaní správy věci včelařství včetně rozdělování financí pro NNO. 

     Vznik nové Spolku včelařů pro Moravu a Slezsko je historický moment, kdy právě teď v roce 2016 můžeme s rozvahou zrealizovat. Nazrála doba, kdy jsme trpělivě a postupnými kroky chtěli stav věcí včelařů změnit a nastavit standarty na které jsme na severní moravě zvyklí. Ještě před sjezdem jsme si mysleli, že v RV ČSV vítězí trend zájmu včelařů. X.sjezd a jeho výsledky v podobě volebního vítězství lidí, kteří byli v posledních dvou létech odstavení od penězovodů prokázalo, že ČSV je spolek nereformovatelný. Přátelé v takovém spolku nemusíme být. Založme si svůj Spolek včelařů Moravy a Slezska. Vše jednou začíná a jednou končí. Včelaři na Moravě zakládali spolky od roku 1872 a v našich lokalitách od r. 1890. Teprve vznik Národní fronty v padesítých létech minulého století nastavil systém centrálního spolku ČSV. Vraťme se ke kořenům a dopřejme našim potomkům spravovat věci, které my začínáme budovat. Jsme u toho a to se nepodaří každému. A pokud náš Spolek včelařů Moravy a Slezska postavíme na dobrých základech, tak budeme na své dílo právem hrdi.

     Hrdost, čest, kolegialita a profesní sounáležitost. To jsou atributy na kterých bychom měli stavět a jsou nám vlastní. Včelaři by si opět měli bez přívlastků říkat PŘÁTELÉ. A to nám nový Spolek včelařů Moravy a Sezska umožní. 

Zdraví, pohodu a každodenní radost Vám přeji po celý rok.

Václav Sciskala