Stanoviště
Tisk článku

Výběr stanoviště

Výběr stanoviště     Velmi důležitým krokem na začátku včelaření je správný výběr včelařského stanoviště. Včela sice může létat za snůškou 3 - 5 km, ve výjimečných případech i dále, přesto volíme tuto vzdálenost co nejkratší. Velmi výhodné je stanoviště v blízkosti lesa, protože zaručuje vždy dostatek kvalitního medu. Pokud v okolí zemědělci pěstují některé z včelařsky významných plodin, mezi které patří například řepka, hořčice, slunečnice, jetel, popř. je v blízkosti nějaký ovocný sad, umožňuje to zpravidla silnou snůšku a produkci jednodruhových medů. Velmi důležité je mít v blízkosti stanoviště zdroj vody. Jedno včelstvo spotřebuje denně až 0,5 l vody. Pokud voda není v blízkosti stanoviště, je nutné ji zajistit náhradním způsobem a to vytvořením "umělých" napajedel.

     Z pohledu bezpečnosti a dobrých sousedských vztahů není rozumné umísťovat stanoviště do těsné blízkosti obytných domů a veřejných komunikací. Pokud už není jiné východisko, existují různé možnosti, jak případně usměrnit let včel vhodnými zábranami, nebo výsadbou živých plotů tak, aby neobtěžovaly okolí. Je však otázkou několika let, než takový živý plot vyroste do dostatečné výšky. V případě sporů se sousedy je nejlépe vše řešit vždy v klidu a často celé věci pomůže každoroční obdarování sklenicí medu. Pokud přesto nedojde ke shodě a věc může v krajním případě řešit až soud v občansko-právním sporu, je většinou víceméně na straně stěžovatele dokázat, že jsou to právě vaše včely, které někoho ohrozily. A to je prakticky nemožné.

     Při hledání vhodného stanoviště většinou jedna návštěva vytipované lokality nestačí a vyplatí se jí sledovat v průběhu celého roku. Kromě toho, pokud včelstva nebudou umístěna na vašem pozemku, je nutné mít souhlas majitele konkrétního pozemku s umístěním vašich včelstev. A to nejlépe formou písemné dohody. Základní požadavky pro výběr stanoviště lze shrnout takto:

  • snůškové poměry
  • zajištění vody v blízkosti stanoviště
  • bezpečnost z pohledu náhodných kolemjdoucích (cyklostezka, turistická trasa, sousedé)
  • dobrý přístup s vozidlem, což oceníte především při medobraní a krmení včelstev
  • mikroklimatické podmínky pro včely (letní zastínění listnatými stromy, přístup slunce na jaře, co nejmenší proudění větru, vlhkost)
  • vzdálenost k nejbližšímu včelaři – jeho přístup ke včelaření a ošetřování včelstev
  • ověření nákazové situace v místě na SVS

Převzato od přátel ze ZO ČSV Nejdek a upraveno. Děkujeme :o).

Tisk článku