Med
Tisk článku

Med od českých včelařů je bezpečný a kvalitní, ukázala mimořádná kontrolní akce SVS

Med od českých včelařů je bezpečný a kvalitní, ukázala mimořádná kontrolní akce SVS02.01.2017 | SVS ČR

     Státní veterinární správa (SVS) uskutečnila v průběhu druhého pololetí loňského roku mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na významné tuzemské včelaře – producenty medu. V rámci akce bylo odebráno 72 vzorků medu. Všechny vzorky byly podrobeny smyslovému posouzení v laboratoři. V případech, kde včelař v průběhu roku použil léčiva k ošetření včelstev, se zjišťovalo, zda med neobsahuje rezidua těchto látek. Mimo to byly některé vzorky analyzovány na přítomnost reziduí antibiotik. Všechny posouzené a vyšetřené medy vyhověly ve všech sledovaných parametrech. Na základě zjištění z kontrolní akce lze konstatovat, že med od tuzemských včelařů je bezpečný a odpovídá také kvalitativním požadavkům na tuto komoditu.

     V rámci smyslového hodnocení medu bylo v laboratořích posuzováno, zda má med odpovídající barvu, chuť, zápach a konzistenci. Všech 72 vzorků této zkoušce vyhovělo. Na přítomnost léčivého přípravku s účinnou látkou amitraz bylo vyšetřeno 45 vzorků, na přítomnost látky tau-fluvalinátu 37 vzorků. Obě uvedené látky se používají k léčbě varroázy. Všechny vyšetřené vzorky z tohoto pohledu také vyhověly. S negativním nálezem skončila také vyšetření více než 60 vzorků na přítomnost reziduí dalších přípravků včetně celé řady antibiotik, jejichž používání je v ČR zakázáno, nebo omezeno. V devíti případech byly vzorky analyzovány na přítomnost metabolitů kyseliny mravenčí, která se používá k léčbě varroázy a některých dalších nákaz včel. Také v tomto případě vzorky vyhověly. Jelikož v jednom případě pojali úřední veterinární lékaři pochybnost o původu medu, byla provedena analýza pylových zrn, která umožňuje zjistit geografický původ medu. Podezření na jiný, než lokální původ medu, bylo v tomto případě vyvráceno.

     Kromě medu byli kontrolováni také jednotliví včelaři. Z tohoto pohledu bylo hlavním cílem kontroly zjišťování, zda údaje o množství medu dodaného do výkupen odpovídají údajům o produkci medu uvedeným jednotlivými včelaři a o počtu registrovaných včelstev. Ve dvou případech byl zjištěn nesoulad mezi těmito údaji. Dále veterinární inspektoři kontrolovali, zda kontrolované subjekty v případech, že se na ně tato povinnost vztahuje, mají potřebnou registraci, případně schválení.

     V rámci akce bylo zkontrolováno celkem 89 včelařů. Ke kontrole byli vybráni na základě předchozí analýzy rizika. Základním kritériem pro výběr subjektů ke kontrole bylo množství medu, které tito včelaři v roce 2015 dodali do výkupen, dalším parametrem byl počet stanovišť včelstev. Ke kontrole byli přednostně vybíráni včelaři, kteří v roce 2015 dodali větší množství medu a mají registrováno více stanovišť včelstev.

     Kontrolní akce dále ukázala, že výnosy medu v jednotlivých oblastech ČR se od sebe v řadě případů výrazně liší. Produkce medu navíc v některých případech výrazně meziročně kolísá také u jednotlivých včelařů. Co se týče forem prodeje medu, 58 včelařů uvedlo, že větší část své produkce prodává do výkupny. Naopak prodej ze dvora převažuje u 20 kontrolovaných subjektů. Med je jednou z významných komodit spadajících pod dozor SVS. Také v letošním roce budou úřední veterinární lékaři věnovat jeho kontrolám náležitou pozornost.

Mgr. Petr Pejchal

oddělení vnější komunikace

Zdroj : http://www.agris.cz/venkov/med-od-ceskych-vcelaru-je-bezpecny-a-kvalitni-ukazala-mimoradna-kontrolni-akce-svs?id_a=194758

Foto: Š. Gottwald

Tisk článku

Tisk článku

O medu všeobecně...

O medu všeobecně...     Med je produktem včely medonosné a včely jsou jediným blanokřídlým hmyzem, který produkuje takové množství medu, že vystačí nejen na vlastní rozvoj včelstva, ale i na vytvoření zásob. Dostatečné zásoby medu dokáží včelstva vytvořit díky tomu, že v době hlavní snůšky jejich společenství po prudkém jarním rozvoji tvoří 50 tis. až 80 tis. včel. Na nasbírání jednoho kilogramu medu potřebují vzlétnout milionkrát v závislosti na vzdálenosti a vydatnosti nektaru té které rostliny. Nutno také poznamenat, že včely jsou vždy věrné nejvydatnějšímu zdroji nektaru ve svém nejbližším okolí. Nektar ještě není med v té podobě, jak ho známe. Obsahuje totiž 30 až 50 % vody, kterou včely musí dalším zpracováním ještě snížit. Přinášený nektar včely po dobu sběru a uskladňování zpracovávají a enzymovým štěpením v medném váčku přeměňují na med, přičemž ho obohacují o některé látky ze svého organismu. Medem se včely krmí a přebytky ukládají do medníku.
     Med je vzácným přírodním lékem a potravinou, kterou lidé znali už v dávné minulosti. Vědci odhadují, že včely se vyskytovaly na naší planetě před více než 80 miliony let. Podle poslední nálezů těl pravěkých včel objevených v jantaru se jejich výskyt odhaduje dokonce na více než 100 milionů let... A tak by se dalo popsat mnoho a mnoho stran od dob Hippokrata a Starého Říma, přes starý Egypt, antické Řeky až po Kelty atd., atd. 

     Med by měl být základním článkem výživy každého člověka, protože zpomaluje stárnutí těla. Přispívá k rozšíření věnčitých tepen srdce a k lepšímu prokrvení srdečního svalu, dodává mu nezbytné živiny, jako je hroznový cukr, z vitamínů B a C, stopové prvky draslík a hořčík. Obsahuje acetylcholin, který rozšiřuje drobné cévy, a tím snižuje tlak. Jednou lžičkou medu před spaním můžete dokonce zabránit nervozitě a navodit si příjemný spánek. Odedávna se med užívá při zánětech horních cest dýchacích, je součástí bylinkových (plicních) čajů. Med neobsahuje jedovaté či škodlivé látky. Při sběru nektaru včely jedovaté látky, jako jsou zbytky pesticidů, těžkých kovů a jiné škodlivé látky, filtrují a ukládají v jedovém aparátu (váčku). Na tento jev přišli vědci náhodou v poslední době tak, že zkoumali vzorky medu, pylu, vosku a propolisu ze zamořených a nezamořených lokalit. Škodlivé látky se našly v pylu, propolisu a vosku, zatímco v medu tyto látky nalezeny nebyly. Med později z léčení vytlačily léky na bázi chemie, ale na venkově si tradici léku udržel a používá se pořád.
 

Tisk článku

Tisk článku

Vlastnosti medu...

Vlastnosti medu...     Vlastnosti medu posuzujeme podle více kritérií. Jedním z nich je aroma medu, které je specifické podle původu. Květové medy mají vůni po květech jarních rostlin a ovocných stromů, medovicové medy mají nevýrazné aroma, ale medovicové medy z jehličnanů (jedle, borovice, modřín apod.) mají lahodnou vůni a chuť po jehličí. Záleží tedy velmi na zdroji té které snůšky.

     Mezi naše nejběžnější druhy patří medy květové (nektarové), které jsou světlejší. Mohou být jednodruhové nebo vícedruhové. Díky vyššímu obsahu glukózy a fruktózy jsou i lépe stravitelné a nezatěžují trávení. Mají také vyšší obsah bílkovin a jsou proto vhodné i pro děti při zotavování po úrazech a operacích. Z květových jednodruhových medů můžeme zmínit např. med akátový (jako jeden z mála druhů medů vydrží velmi dlouho tekutý) nebo malinový, kaštanový, lipový, pohankový, řepkový, slunečnicový, vřesový atd. atd.

     Medovicové medy jsou oproti květovým (nektarovým) výrazně tmavší a až na výjimky zůstávají také dlouho tekuté. Nejčastěji pocházejí z medovice smrků, jedlí, borovic, lípy, dubu a javoru. Jsou vzácnější pro vyšší obsah minerálních látek, zejména železa a také proto, že ne vždy přeje k dostatku medovice počasí. Včely sbírají medovici – šťávu, kterou produkují mšice nabodávající pletiva jehličí stromů nebo listů stromů. Je výborný na léčení onemocnění dýchacích cest a chudokrevnosti a pro nízký obsah bílkovin je vhodnější při onemocnění ledvin.

     Často se lidé ptají, proč med tuhne a zda je to vůbec dobře? Zda to není nějaká vada medu. Vždyť v obchodě mají med pořád krásně tekutý! I přestože vám med "ztuhne" (správně je - zkristalizuje) zachovává si všechny dobré vlastnosti. Krystalizace medu je přirozená a spíše je anebo by mělo být podezřelé, když se tak po nějakém čase neděje. Jde o dozrávání medu, ne cukernatění, jak se tomu často nesprávně říká. Krystalizace je tedy známka toho, že med je kvalitní a je včelařem z medných plástů v podstatě přímo stočen do sklenic. Med, který je označen v obchodě jako květový či jarní apod. a vy si ho kupujete např. v říjnu krásně tekutý, pravděpodobně nemá s pravým medem příliš společného. Ten už by totiž byl dávno zkrystalizovaný.

     Tvorbu krystalků způsobuje vyšší obsah glukózy. Zejména u květových medů začíná tento proces již velmi brzy, v podstatě do několika málo týdnů po vytočení plástů. Jedinou výjimku tvoří med akátový, který neztuhne prakticky nikdy. Medovicový med krystalizuje až po několika měsících, protože obsahuje více fruktózy a dextrinů. Pokud bychom chtěli zkrystalizovaný med znovu ztekutit, je nejlépe ho pozvolna ohřát ve vodní lázní při maximální teplotě do 50 °C. Nebo případně položit v zimě sklenici s medem na teplý radiátor topení. Pokud bychom med dlouhodobě vystavovali vyšším teplotám, začnou se z něho ztrácet některé enzymy a cenné látky citlivé na teplo.

     Vyjímkou je tzv. PASTOVÝ med (někdy také nesprávně PASTOVANÝ). Vypadá skutečně jako pasta, která se krásně táhne a z chleba namazaného máslem nám nikdy nesteče. Většinou se tento med "vyrábí" z medu řepkového, který začíná krystalizovat asi nejrychleji ze všech květových medů a navíc také vytváří ze všech těchto medů největší krystaly a je tedy v ústech pocitově jakoby hrubší. "Vyrábí" je ale nepřesné pojmenovaní. Princip spočívá v tom, že včelař pouhým mechanickým pohybem jakéhosi pastovacího náčiní soustavně narušuje promícháváním medu strukturu krystalické mřížky až do okamžiku, kdy se med začne kalit a postupně přejde do stadia jakési pasty, která již nikdy neztuhne. Již dále nekrystalizuje. Fyzicky je to poměrně namáhavý proces, kdy je potřeba i odhadnout vhodný okamžik zastavení míchání. Veškeré vlastnosti a látky v medu jsou plně zachovány. Proces pastování na ně nemá nejmenší vliv. O krystalizaci medu pojednává detailněji článek níže.

     Další velmi častou otázkou je, v který okamžik přidávat med do čaje? Nejdůležitější je doba vystavení medu vysokým teplotám. Jak je to tedy v čaji? Nalijeme-li horkou vodu do hrnku, teplota rychle klesne asi na 80 °C, během 10 minut už můžeme čaj usrkávat. V tu chvíli má asi 60 °C. Aby došlo k poškození medu, musel by se vystavovat teplotě 80 °C po dobu asi jedné hodiny. To ale není běžná situace. Většina užitečných látek v medu je stabilních a teplem čaje se vůbec nemění. Pořádná lžíce medu spolu s citronem také čaj trochu ochladí. A pokud bychom měli přeci jen přetrvávající obavu, že o některé účinky medu přijdeme, druhou lžíci medu v nezahřátém stavu rovnou na chleba!

     Med se neničí ani při pečení. I když je trouba nastavena na 250 °C, teplota uvnitř těsta nepřekročí 80 °C. Malá sušenka je upečená za cca 3 minuty a velké perníkové srdce není v troubě déle než 15 minut. Za tu dobu se med nijak zásadně nepoškodí.

Tisk článku

Tisk článku

Med a skořice - velmi účinný lék

Med a skořice - velmi účinný lékMed a skořice - vědci jej doporučují jako velmi účinný lék.Med a skořice - velmi účinný lék

     Vědci zjistili, že ačkoliv je med sladký, jestliže se bere ve správných dávkách jako lék, nemůže ublížit ani diabetickým pacientům. Týdeník World News, vycházející v Kanadě, ve svém vydání datovaném 17. ledna uveřejnil následující seznam nemocí, které mohou být léčeny medem a skořicí jako výsledek studií západních vědců.

Nemoci srdce
     Smíchejte med a mletou skořici a mažte na chléb (samozřejmě nejlépe celozrnný) místo džemu nebo marmelády a jezte pravidelně k snídani. Snižuje to hladinu cholesterolu v krvi a cévách a chrání pacienty před infarktem. Ti, kteří už infarkt prodělali a budou denně jíst tuto snídani, budou se držet míle daleko od dalšího infarktu. Pravidelné snídaně tohoto druhu ulevují při zadýchávání a posilují srdeční tep. V Americe a Kanadě, různé domy s ošetřovatelskou péčí léčí takto své pacienty, kteří jsou ve věku, kdy cévy a žíly ztrácejí svou pružnost a mohou se ucpávat. Med a skořice vracejí cévám a žilám jejich pružnost.

Artritida
     Artritičtí pacienti mohou denně užívat, ráno a večer jeden šálek horké vody s 2 lžičkami
medu a 1 malou lžičkou skořice. Užívají-li tuto medicínu pravidelně, může se vyléčit dokonce i chronická artritida. Dle výsledků průzkumu dělaného na universitě v Copenhavenu bylo zjištěno, že z 200 pacientů léčených 1 lžící medu a lžičkou skořice před snídaní, bylo 73 nemocných úplně zbaveno bolesti a do měsíce nemocní, kteří se nemohli pohybovat, začali chodit bez bolestí.

Infekce močového měchýře
     Rozpustit 2 lžíce medu a 1 lžičku skořice ve sklenici vlažné vody a vypít. Tím se odstraní infekce měchýře a močových cest.

Cholesterol
     2 lžíce medu a 3 čajové lžičky skořice smíchané s 2dcl horké vody, které podávali pacientům  s vysokou hladinou cholesterolu, dokázaly snížit hladinu cholesterolu o 10% do 2 hodin. Podává – li se 3x denně, je vyléčen i pacient s chronicky vysokou hladinou cholesterolu. Dle informací zmíněného časopisu i samotný pravý med, je – li užíván denně, zabraňuje zvyšování cholesterolu.

Nachlazení
     Ti, kdo trpí na časté nachlazení, by měli užívat 3x denně 1 lžíci vlažného medu s ¼ lžičky skořice po dobu 3 dnů. Tím se vyléčí nachlazení, chronický kašel a pročistí průdušky.

Potíže se žaludkem
     Med se skořicí úspěšně léčí i bolesti žaludku a chrání žaludek od vzniku žaludečních vředů.

Plynatost
     Dle studií prováděných v Indii a Japonsku, med a skořice zabraňují tvoření nadbytečných plynů při trávení.

Posílení imunitního systému
     Každodenní užívání medu a skořice posiluje imunitní systém a chrání tělo před viry a bakteriemi a brání útokům virových infekcí. Med obsahuje obrovské množství železa a vitaminů. Pravidelné užívání medu posiluje bílé krvinky v jejich boji s viry a bakteriemi.

Těžký žaludek
     1 lžička skořice a 2 lžíce medu před jídlem zabraňuje zvýšení kyselosti žaludku i u nejtěžších jídel.

Chřipka
     Vědci ve Španělsku zjistili, že med obsahuje přírodní látky, které zabíjejí kmeny chřipky a chrání před ní pacienty.

Dlouhověkost
     Čaj vyrobený z medu a skořice, je–li brán pravidelně, zabraňuje potížím vysokého věku. Vezměte 4 lžíce medu,1 lžíci skořice a se 3 šálky vody a uvařte jako čaj. Pijte ¼  šálku 3x denně. To udržuje kůži čerstvou a hebkou až do vysokého věku. Délka života stále vzrůstá a i 100 letí lidé se mohou cítit svěží.

Pupínky
     3 lžíce medu a 1 lžička skořice se smíchá v pastu. Ta se aplikuje na pupínky před spaním a ráno se smyje teplou vodou. Když to děláte denně, pupínky do týdne zmizí i s kořeny.

Kožní infekce
     Aplikace medu a skořice na postižená místa léčí ekzémy i pásový opar a všechny typy kožních infekcí.

Hubnutí
     Každý den ráno, 1/2 hodiny před snídaní na lačný žaludek a večer před spaním vypijte šálek čaje nebo vody s medem a skořicí. Pravidelné užívaní pomáhá snížit váhu i u mimořádně obézních osob.

Rakovina
     Nedávné výzkumy prováděné v Japonsku a Austrálii prokázali, že i pokročilá rakovina kostí, žaludku a střev může být s úspěchem léčena. Pacienti trpící těmito druhy rakoviny by měli užívat lžíci medu a lžíci skořice měsíc 3x denně.

Chronická únava
     Nedávné studie ukazují, že cukr obsažený v medu nejvíce pomáhá při regeneraci tělesných sil. Pacienti - senioři užívající med a skořici v poměru 1 ku 1 jsou čilejší a ohebnější. Dr. Milton, který tyto výzkumy prováděl, říká, že 1 lžíce medu a malá lžička skořice smíchané s vodou a brané několikrát denně a hlavně kolem 3 hodiny odpoledne, kdy začíná klesa t tělesná vitalita, obnoví do týdne vitalitu těla.

Zápach z úst
     
Lidé v Jižní Africe už odedávna první co ráno udělají, je to, že kloktají 1 lžíci medu a lžíci skořice smíchané s horkou vodou. Jejich dech tak zůstává čerstvý po celý den.

Zcela určitě vám medová kůra neublíží a bude asi nejlepší to vyzkoušet. Co myslíte?

Tisk článku

Tisk článku

Složení medu...

Složení medu...     Med obsahuje jednoduché cukry, jako jsou fruktóza a glukóza, a disacharidy, jako jsou sacharóza, oligosacharidy a další cukry, 13 druhů aminokyselin včetně esenciálních, také rostlinné bílkoviny z nektaru rostlin, ale také živočišné – z hltanových žláz včel. Podle nejnovějších poznatků med obsahuje látku apalbumin 1 (přítomnou v mateří kašičce - včely ji přidávají do sbíraného nektaru a používají ho i při sběru pylu), která působí na buňky aktivizací imunitního systému - tvorbou cykotinů - dříve než dojde k mikrobiální nebo virové infekci.  Včely tedy mají v podobě bílkoviny mateří kašičky v medu vlastní vakcíny. V medu najdeme množství enzymů (látky, které mají důležitou úlohu při obnově imunitního systému), jako jsou amyláza, kataláza, oxidáza, maltáza, inuláza a mnohé další.

     Důležitou součástí jsou vitaminy. Především vitamin A, vitaminy skupiny B (B1, B2, B3, B6, B7, B12), C, D, H, K, P a minerální látky. Stopové prvky jako jsou vápník, hořčík, fosfor, draslík, sodík, síra, železo, křemík, mangan, baryum, nikl, stříbro, zinek, wolfram, molybden, chróm, kobalt, vanad, arzén, stroncium, titan, platina, jod, iridium, paladium a další.

     O obsahu vody v medu jsme se již zmiňovali v jiném článku. Podle České normy by obsah vody v medu neměl překročit 18%. Norma Evropské unie povoluje 21%. Běžnou součástí medu jsou také kvasinky. Při dodržení horní hranice obsahu vody med ale nekvasí. Med obsahuje i bakterie, ale pouze ve formě spor. Pro med je charakteristická antibakteriální aktivita, která se může projevit ve dvou formách. Ta první zabraňuje růstu a rozmnožování bakterií a druhá bakterie ničí. Například bifidobakterie ale med nezničí a tudíž kombinace medu a jogurtu je pro organismus velmi prospěšná. Důležité je si uvědomit, že každý druh medu je svým způsobem jedinečný a může tedy reagovat na stejné mikroorganismy jiným způsobem. Nejznámější spory bakterií jsou Clostridium a Bacillus.

     V medu také najdeme volné organické kyseliny jako jsou kyselina octová, citrónová, šťavelová, mléčná a mravenčí. I další látky působící antibakteriálně jako je cholin, acetylcholin, inhibin a další. V neposlední řadě jsou v něm zastoupeny koloidní látky – ochranné látky enzymů, chránící je před prostředím v našem žaludku, barviva – karoteny, flaviny, chlorofyl, melanin a také silice a pylová zrna. Náš organismus umí velmi dobře strávit a využít všechny látky, které v medu jsou.

Závislost zachování kvality medu podle teploty uskladění:

10°C                                      12600 dní (34 let)
20°C                                      1480 dní (4 roky)
25°C                                      540 dní (18 měsíců)
30°C                                      200 dní (6,6 měsíce)
35°C                                      78 dní (2,6 měsíce)
40°C                                      31 dní
50°C                                      5,38 dne
63°C                                      16,2 hodiny
70°C                                      5,3 hodiny
71°C                                      4,5 hodiny
80°C                                      1,2 hodiny

Tisk článku

Tisk článku

Co je to krystalizace medu...

Složení medu a krystalizace medu

Složení medu a krystalizace medu

 

 

 

Tisk článku