Japonský úl

Japonský úl

     Nejen zájemci o alternativní včelaření se zde mohou podívat na zajímavé video o včelaření v japonském úle, který je asi jednou z nejvěrohodnějších náhražek dutiny stromu – původního obydlí včel. Nástavky jsou spíše menší, o objemu cca 7,26 litru, ale velikost úlu lze bez problémů rozšiřovat o další nástavky. Včelaří se na volné stavbě bez rámků a mezistěn. To s sebou nese i jiný způsob získávání medu.