Nařízení SVS
Tisk článku

Tisková zpráva SVS: Včelaři se zvýšeným výskytem původce varroázy musí do půlky dubna ošetřit svá včelstva

Logo SVS     Z letošních výsledků pravidelného sledování úrovně výskytu původce onemocnění včel varroázy vyplývá, že počet včelstev zcela bez roztočů v ČR klesl z loňských 37 na 27 procent. Naopak podíl vzorků s více než třemi roztoči na včelstvo vzrostl z 10 procent v roce 2017 na letošních 17 procent. Státní veterinární správa (SVS) v této souvislosti upozorňuje na změnu zásad pro preventivní ošetření včelstev proti varroáze. Na rozdíl od předchozích let nevydává SVS v letošním roce mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy. Předjarně ošetřit všechna včelstva na stanovišti budou muset letos automaticky všichni včelaři s nálezem vyšším než tři roztoči v průměru na jedno včelstvo na stanovišti. Toto ošetření musí být provedeno nejpozději do 15. 4. 2018.

     Varroázu způsobuje roztoč kleštík včelí (Varroa destructor), který parazituje jak na zavíčkovaném plodu, tak na dospělých včelách. Varroáza v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou virózy, chronické otravy, nízká úroveň zoohygieny, nedostatečnost bílkovinné potravy, působí postupné slábnutí včelstev, které může vést až k jejich úhynu či kolapsu, pokud nejsou včas provedena účinná opatření k tlumení varroázy.

     Pro plošné sledování výskytu varroázy je každoročně vyšetřena tzv. zimní měl (odpad na dně úlu) od všech chovatelů včel. Vzorky zimní měli je chovatel povinen odebrat a odevzdat k vyšetření do 15. února daného roku. Na základě výsledků vyšetření zimní měli je stanoveno léčebné a preventivní ošetření včelstev. Jak již bylo uvedeno výše, v souladu s Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2018 musí letos předjarní preventivní ošetření u všech včelstev na jednotlivých stanovištích provést včelaři s průměrným nálezem vyšším než tři roztoči v průměru na jedno včelstvo. K ošetření je možné provést v souladu s příbalovou informací registrované léčivé přípravky. Letní preventivní ošetření se provádí povinně pouze u kočujících včelstev. Podzimní preventivní ošetření je povinné u všech včelstev na všech stanovištích.

     Úroveň výskytu původce varroázy se ve srovnání s předcházejícími dvěma roky mírně zvýšila (viz graf/tabulka níže). Trend výskytu původce varroázy na jednotlivých stanovištích se však může někdy i výrazně lišit. SVS proto i nadále klade důraz na individuální posouzení situace na konkrétních místech.

     „Doporučujeme včem chovatelům včel, aby nespoléhali pouze na výsledek vyšetření zimní měli, ale pravidelně sledovali svá včelstva v průběhu celého roku, zejména pak v období tzv. podletí,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Tisková zpráva SVS: Včelaři se zvýšeným výskytem původce varroázy musí do půlky dubna ošetřit svá včelstva

Tisk článku

Důležité nařízení KVS KHK v souvislosti s výskytem moru včelího plodu

Důležité nařízení KVS KHK v souvislosti s výskytem moru včelího plodu     V souvislosti s výskytem ohniska moru včelího plodu v naší oblasti vydala KVS KHK nařízení a vytyčila 5 km ochranné pásmo. Toto nařízení musí všichni, kterých se to týká, dodržet a postupovat dle pokynů v něm uvedených.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2017-060681-narizeni-mvp-kvsh-2017-hk.pdf 409.2 Kb
mapa-hk.pdf 187.1 Kb
oznameni-vyskytu-nebezpecne-nakazy-zvirat-mor-vceliho-plodu.pdf 273.8 Kb

POZOR!!! SVS - Mimořádná veterinární opatření pro rok 2017 - Varroáza včel

Mimořádná veterinární opatření pro rok 2016 - Varroáza včel     Státní veterinární správa vydala pro tento rok 2017 nové mimořádné veterinární nařízení k tlumení a zamezení šíření varroázy včel. Celý dokument naleznete pod níže uvedeným odkazem a také v příloze tohoto článku. 
     

Státní veterinární správa vydala mimořádné veterinární opatření, které stanovuje zásady postupů preventivních ošetření včelstev v průběhu roku: http://eagri.cz/public/web/file/527761/_19623_2017_MZE_17212.pdf.

Jejich rozsah je určen diferencovaně na základě vyhodnocení extenzity nálezů samiček průvodce. Pro vyhodnocení bylo vyšetřeno celkem zhruba 60 000 vzorků tzv. zimní měli. Dokument včetně příloh je k dispozici na úřední desce ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy a příslušných krajských úřadů. Získat okamžitý přehled o nařízeném ošetření v souvislosti s varroázou ve všech obcích na území ČR umožňuje včelařům také aktualizovaná přehledná interaktivní mapa na internetových stránkách Státní veterinární správy: https://www.svscr.cz/mapove-vystupy-ohnisek-nebezpecnych-nakaz-a-ochrannych-pasem/. Státní veterinární správa děkuje chovatelům za využívání elektrických objednávek vyšetření. Usnadnilo převod potřebných dat při zpracování vzorků a závěrečné vyhodnocení podkladů.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nar-i-zeni-svs.pdf 454.8 Kb

Mapové výstupy ohnisek nebezpečných nákaz a ochranných pásem

Mapové výstupy ohnisek nebezpečných nákaz a ochranných pásem     Pod níže uvedenými odkazy naleznete aktuální informace Státní veterinární správy o ohniscích nebezpečných nákaz a vyhlášených ochranných pásmech. 


 

Mor včelího plodu:

http://eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/?vybernakazu=VAR&obec=M%C5%BEany#mapa=MVP&datum=11.05.2016

Varroáza (po výběru obce se zobrazí počet stanovišť, počet včelstev v katastru obce a SVS nařízené ošetření včelstev pro rok 2016):

http://eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/?vybernakazu=VAR&obec=M%C5%BEany#mapa=VAR


Tisk článku

POZOR!!! Mimořádná veterinární opatření pro rok 2016 - Varroáza včel

Mimořádná veterinární opatření pro rok 2016 - Varroáza včel     Státní veterinární správa vydala pro tento rok 2016 nové mimořádné veterinární nařízení k tlumení a zamezení šíření varroázy včel. Celý dokument naleznete v příloze tohoto článku. 
     

     Vyhodnocení nákazové situace bylo provedeno podle jednotlivých katastrů obcí. Díky kvalitně provedeným podzimním ošetřením převážně na všech stanovištích, kde působí náš spolek, není nutné v rámci předjarního preventivního ošetření provádět nátěr víček včelího plodu. POZOR!!! To neplatí pro včelaře obce Hněvčeves, kde musí provést jarní ošetření všichni včelaři kromě těch s výsledkem 0 roztočů a musí se v této obci provést i letní ošetření u všech včelařů. Letní ošetření je také nařízeno pro včelaře v obci Mokrovousy!!!

     I přes tento příznivý vývoj doporučujeme všem včelařům, aby monitorovali svá včelstva a vždy znali zdravotní stav jednotlivých včelstev v průběhu celé sezóny. V případě potřeby činili průběžně opatření k tlumení varroázy, abychom tuto příznivou situaci udrželi i v následujícím období.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mvo-svs-2016-028458-g.pdf 537.7 Kb
Tisk článku

Infestace roztočem TROPILAELAPS spp.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
tropilaelaps-for-beekeepers-cz-fin.pdf 113.1 Kb

Malý úlový brouk (Tumidóza)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
shb-for-beekeepers-2015modif-cz.pdf 820.3 Kb

Metodický pokyn SVS na rok 2016

Metodický pokyn SVS na rok 2016     Výtah z Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2016 (vydáno Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou)  najdete zde.

     Dopis MVDr. Zbyňka Semeráda, ředitele odboru ochrany zdraví a pohody zvířat,  ve kterém upozorňuje na nepřesnost ve znění kódu ExM 110 Mor včelího plodu v Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2016 ve věstníku Ministerstva zemědělství najdete zde.