Články kroužku
Aktuální informace pro včelaříky
Kroužek 26. února 2016 - opět promítání filmu o včelkách
Informace k pokračování včelařského kroužku pod ZŠ Dohalice
Informace k včelím úkolům...
Informace z kroužku 13. května 2016
Informace z kroužku 6. května 2016
Informace z kroužku 29. dubna 2016
Nejbližší včelařský kroužek...