Články aktualit spolku

Oznámení o umístění stanoviště!!!

Oznámení o umístění stanoviště!!!     Jako každoročně je povinností každého chovatele včelstev ve smyslu ustanovení § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění a § 7 a 8 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin, oznámit na místně příslušný obecní úřad trvalé i přechodné stanoviště včelstev. Formulář oznámení o umístění včelstev pro místně příslušný Obecní úřad naleznete ZDE.