Články aktualit spolku

Poděkování všem sponzorům...

     Spolek Dohalických včelařů děkuje všem obcím a firmám, které finančním sponzorstvím či darem podporují naši spolkovou činnost. Velmi si této podpory vážíme.Poděkování všem sponzorům...

     Veškeré finanční prostředky jsou a budou vynakládány na zachování a rozvoj včelařské činnosti v našem regionu. Zejména zajištění opylovací činnosti a v nemalé míře také na výchovu dalších mladých budoucích včelařů jako nástupců a pokračovatelů v této důležité činnosti.