Legislativa
Tisk článku

Stanoviště včelstev se již na obecní úřady neoznamuje!!!

Letošní rok se již stanoviště včelstev na obecní úřady neoznamuje!!!

     Dnem 1.12.2017 vešel v účinnost zákon č. 299/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů. Touto změnou byla zrušena každoroční povinnost chovatelů včel hlásit do konce února na místně příslušný obecní úřad stanoviště svých včelstev. 

     Nově postačuje pravidelné roční hlášení pověřené osobě dle plemenářského zákona, kterým je ČMSCH, a.s. Hradišťko. Toto hlášení – formulář dostává každoročně v průběhu léta ke kontrole a doplnění každý stávající včelař s povinností zaslání počtu a umístění  včelstev k 1.9. daného roku.

     Začínající včelař oznamuje umístění včelstev a jejich počet kdykoliv v průběhu roku při zahájení chovu včel. Ná základě tohoto oznámení následně obdrží od ČMSCH, a.s. Hradišťko registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště. 

     Informace o umístění stanovišť včelstev budou od 1.3.2018 k dispozici v registru půdy – LPIS.

ZASÍLÁNÍ HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY
     Zpřístupnění údajů Ústřední evidence včel registrovaným včelařům. V aplikaci IZR na Portálu farmáře mají chovatelé včel (disponující přihlašovacím jménem a heslem) zpřístupněné údaje z ústřední evidence. Současně je nově umožněno prostřednictvím Portálu farmáře zasílat hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť elektronickou formou. Včelaři též mohou tímto způsobem aktualizovat své kontaktní údaje. Chovatelé včel dále mohou využívat funkcionalitu delegování práv ke svým údajům na jimi zvolenou osobu mající přístup do Portálu farmáře, stejně jako ostatní chovatelé.

      Chovatelé včel, kteří mají zájem o přístup ke svým údajům prostřednictvím IZR na Portálu farmáře a nemají dosud vytvořený účet pro přístup na Portál farmáře se musí řídit postupem uvedeným na Portálu farmáře.

     Je to jeden z postupných kroků, které ministerstvo provádí v souvislosti s novelou rostlinolékařského zákona. Směřuje ke zrychlení komunikace mezi zemědělci (a ostatními uživateli pesticidů) na straně jedné a včelaři na straně druhé.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hlaseni-poctu-vcelstev.pdf 213.3 Kb
Tisk článku